1. عطیه اورعی گلمکانی , علی تهرانی فر , احمد نظامی , محمود شور , تاثیر سطوح آبیاری بر بهبود تحمل به تنش یخ‌زدگی در گیاه بنفشه درشرایط کنترل شده , علوم باغبانی , دوره ( ۳۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴, صفحه ۱۵۶-۱۶۴
 2. محمود شور , زکیه شریعتمداری , پرویز رضوانی مقدم , علی تهرانی فر , احمد احمدیان , مطالعه برخی شاخص های رشد زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر مصرف کودهای آلی , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰, صفحه ۲۵-۳۲
 3. مسلم صالحی , محمود شور , علی تهرانی فر , لیلا سمیعی , ارزیابی تیمارهای مختلف بر بهبود جوانه زنی بذر زنبق نمکزار , تولیدات گیاهی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶, صفحه ۱۲۵-۱۳۴
 4. سجاد علی پور , علی تهرانی فر , محمود شور , لیلا سمیعی , همایون فرهمند , نقش چینه سرمایی و پیش تیمار با آرژینین و جیبرلیک اسید روی ویژگی‌های جوانه‌زنی گیاه بومی لاله واژگون گرگانی , علوم و فناوری بذر ایران , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶, صفحه ۱۳۵-۱۴۲
 5. مهین نیکو , محمود شور , علی تهرانی فر , الهام سعیدی پویا , بررسی پاسخ های رشدی بخش هوایی و زیر زمینی گل لیزیانتوس تحت افزایش گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن در کشت هیدروپونیک , علوم باغبانی , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۶۳۴-۶۴۲
 6. رسول عباس زاده فاروجی , محمود شور , علی تهرانی فر , بهرام عابدی , نسیم صفری , بررسی اثرات اسید هیومیک و اسید فولویک بر روی برخی صفات مورفولوژیک گیاه زینتی شمعدانی (Plargonium spp.) , علوم باغبانی , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹
 7. مهین نیکو , محمود شور , علی تهرانی فر , الهام سعیدی پویا , اثر غنی سازی دی اکسید کربن بر روی خصوصیات برگ و تغییرات میزان رنگیزه های دو رقم گل شاخه بریده لیزیانتوس در شرایط کشت هیدروپونیک , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۱-۱۰
 8. زهرا شعبانی , بهرام عابدی , ابراهیم گنجی مقدم , علی تهرانی فر , بهینه سازی عوامل موثر در ازدیاد درون شیشه ای پایه میروبالان c۲۹ , علوم باغبانی , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۴۳۸-۴۴۷
 9. امیر حسن حسینی , علی تهرانی فر , لیلا سمیعی , محمود شور , فرشید معماریانی , جمع آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی گونه های آلیوم (Allium L. ) بومی خراسان , علوم باغبانی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۷۰۱-۷۱۳
 10. مریم جبارزاده , علی تهرانی فر , جعفر امیری , بهرام عابدی , بررسی نقش حفاظتی نیتریک اکسید در کاهش صدمات ناشی از تنش شوری در گیاه همیشه بهار (L. cv. Gitan Orange (Calendula officinalis , علوم باغبانی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۱۸۵-۱۹۱
 11. نوید وحدتی مشهدیان , علی تهرانی فر , فاطمه کاظمی , ارزیابی مقاومت برخی گونه های گیاهی به سرما و خشکی برای کاربرد در بامهای سبز گسترده در شرایط اقلیمی مشهد , علوم محیطی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۲۹-۴۴
 12. سیده زینب عطاری قوچانی , محمود شور , محمود قربان زاده نقاب , علی تهرانی فر , سعید ملک زاده شفارودی , بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های زنبق (Iris spp) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR , علوم باغبانی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۳۷۶-۳۸۲
 13. مسعود اسکندری تربقان , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , لیلا سمیعی , تجزیه پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ های گلرنگ , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۱۰۵-۱۱۷
 14. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , پیش بینی تاثیر فضای سبز بر تغییرات خرد اقلیمی اماکن مسکونی مشهد طی گرمترین دوره سال , علوم باغبانی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۵۳۷-۵۴۶
 15. نفیسه دولتیان شیروان , امیر لکزیان , امیر فتوت , علی تهرانی فر , اثر اسید هومیک بر برخی صفات رویشی و فیزیولوژیک توت فرنگی رقم سلوا در شرایط گلخانه , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۷۱-۸۳
 16. سید مجید زرگریان , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , بهرام سیاوش پور , اثر اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگ یهای مورفوفیزیولوژیک گ لهای بستری خانواده آفتابگردان تحت شرایط کم آبی , علوم باغبانی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱۵۱-۱۶۲
 17. سیدمجید زرگریان , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , بهرام سیاوش پور , اثر اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک گلهای بستری خانواده آفتابگردان تحت شرایط کم آبی , علوم باغبانی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۱۵۱-۱۶۲
 18. آزاده موسوی بزاز , علی تهرانی فر , محمد کافی , علی گزانچیان , محمود شور , تأثیر شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در توده‌های بومی گراس فسکویه بلند در ایران , علوم باغبانی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۲۶۹-۲۷۶
 19. میثم منصوری , محمود شور , علی تهرانی فر , یحیی سلاح ورزی , اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و تیامین بر خصوصیات کمی و کیفی گل ژربرا رقم پینک الگانس(Gerbera jamesonii L. cv. Pink Elegance) , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸, صفحه ۱۵-۲۳
 20. امیرحسن حسینی , علی تهرانی فر , لیلا سمیعی , محمود شور , فرشید معماریانی , بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکست خواب بذر Allium kuhsorkhense بومی خراسان , تحقیقات بذر , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱-۱۰
 21. روح اله عامری , مجید عزیزی ارانی , علی تهرانی فر , وحید روشن , ررسی اثر ترکیبات ضدتعرق طبیعی بر برخی از صفات فیزیولوژیکی و بیولوژیکی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum) تحت شرایط تنش خشکی , علوم باغبانی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۵۵-۶۷
 22. اکرم ولی زاده قلعه بیک , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , حجت امامی , تاثیر سوپرجاذب A200، نتونیت و تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک و ویتامین ث کاهو در شرایط گلخانه ای , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۱۵۷-۱۶۷
 23. رضا موسی زاده , محمود شور , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی مختاریان , بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور بر اساس صفات مورفولوژیک , پژوهش های تولید گیاهی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۷۹-۱۹۲
 24. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , مطالعه تاثیرات پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد , علوم باغبانی ایران , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۴۷۳-۴۶۱
 25. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , پیش‌بینی میزان رشد ابعاد مختلف زیتون تلخ(Melia azedarach) و توت زینتی (Morus alba) در فضای سبز شهری , تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۹۹-۱۰۹
 26. مریم کمالی , محمود شور , علی تهرانی فر , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , ارزیابی اثر تنش شوری و افزایش دی‌اکسید‌کربن بر تجمع پرولین، کربوهیدرات و سایر صفات فیزیومورفولوژیک گل زلف عروس (Amaranthus tricolor L.) , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۲۳۱-۲۴۱
 27. ناهید زمردی خشتی , محمود شور , علی تهرانی فر , مرتضی گلدانی , تاثیر دی‌اکسید کربن برصفات مورفوفیزیولوژیکی دو گونه فیکوس زینتی ( Ficus benjamina و ( Ficus elasticaدر شرایط گلخانه , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۳۱-۳۹
 28. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , مطالعه تأثیر پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد , علوم باغبانی ایران , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۴۶۱-۴۷۳
 29. رضا موسی زاده , محمود شور , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی مختاریان , بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور با استفاده از صفات کمی و کیفی میوه , تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۳۳۵-۳۴۷
 30. سمانه محمدی , حسین آروئی , Mohammad Hossein Aminifard , علی تهرانی فر , وحید جهانبخش مشهدی , Effects of Essential Oils to Control Rhizopus stolonifer in vitro and in vivo on Strawberry , Archives of Phytopathology and Plant Protection , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۲۴۷۴-۲۴۸۴
 31. علی تهرانی فر , مهدی زارعی محمدآباد , بهنام اسفندیاری , زهرا نعمتی , ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﻮه 30 رﻗﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺎر اﻳﺮان , علوم باغبانی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۳۱۲-۳۱۸
 32. علی تهرانی فر , حمیده رستگاری هدشی , سیدحسین نعمتی , محمد رضا وظیفه شناس , ﮐﺎرﺑﺮد اﺳﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺴﯿﻠﯿﮏ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯿﻮه ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ اﻧﺎر و ﻧﮕﻬﺪاری در اﻧﺒﺎر ﺳﺮد , علوم باغبانی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۳۶۰-۳۶۸
 33. سعید دقیقی , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی نخعی , مهدی جهانی , سعید ملک زاده شفارودی , بررسی تاثیر دور آبیاری بر میزان میکوریزا درختان عناب Ziziphus jujuba Mill. , پژوهش های تولید گیاهی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۱۹۱-۲۰۲
 34. حسین عراقی , علی تهرانی فر , بهرام عابدی , محمود شور , تغییرات فصلی مقادیر نشت الکترولیتی،کربوهیدرات های محلول و رشد مجدد قلمه های چهار رقم انگور، (V.vinifera) تحت تنش یخ زدگی , علمی کشاورزی , دوره ( ۳۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۴۹-۶۱
 35. اکرم امیری , مینا تقی زاده , محمود شور , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , بررسی جنبه های باززایی درون شیشه ای بنفشه آفریقایی (Saintpaulia ionantha Wendl.) و ریشه زایی برون شیشه ای آن , فناوری تولیدات گیاهی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱۲۱-۱۳۱
 36. علی تهرانی فر , سیده زینب قاضی مطلق , حسین آروئی , وحید جهانبخش مشهدی , بررسی اثرضد قارچی اسانس چندین گیاه دارویی و پارابن‌ها درکشت درون شیشه‌ای گیاه سیب (Malus domestica cv.Gala , فناوری تولیدات گیاهی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱۳۳-۱۴۸
 37. عسکر غنی , علی تهرانی فر , ولی اله قاسمی عمران , سمیرا هاتفی اولائی , ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن رﻳﺰازدﻳﺎدی درون ﺷﻴﺸﻪای ﮔﻴﺎه ﻛﺎﻛﻞ زری Pseudohandelia umbellifera (Boiss.) Tzvel , علوم باغبانی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۱۴۴-۱۵۳
 38. غلامرضا چنارانی , محمود شور , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , غلامحسین داوری نژاد , اثر سطوح مختلف شدت نور و دی اکسیدکربن بر ریشه زایی قلمه های گیاه کروتون (Codiaeum variegatum , علوم باغبانی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۱۱۶-۱۲۴
 39. امیر لکزیان , ولی فیضی اصل , علی تهرانی فر , اکرم حلاج نیا , حدیثه رحمانی , پیام پاکدل , هدایت محسنی , آرزو طالبی دلوئی , رزیابی دلایل سرخشکیدگی و زردی زود هنگام درختان چنار (platanus sp.) در شهر مشهد با استفاده از تجزیه رگرسیون مکانی (GGE biplot) , علوم باغبانی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۲۵۹-۲۷۴
 40. یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , تاثیر اسانس برخی گیاهان دارویی و پوشش پلی اتیلنی بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم شیشه کپ) , علوم باغبانی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۳۱۸-۳۲۵
 41. رضا موسی زاده , محمود شور , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی مختاریان , بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره بذر برخی ارقام انگور , پژوهش های علوم گیاهی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۹-۱۳
 42. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی شریف آباد , بهینه سازی کشت نوک شاخساره میخک (Dianthus caryophyllus L.) در شرایط درون شیشه ای , فن آوری زیستی در کشاورزی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۱۱-۱۹
 43. علی اکبر شکوهیان , غلامحسین داوری نژاد , علی تهرانی فر , علی ایمانی , علی رسولزاده , اثر ریزموجودات مفید در شرایط تنش آبی بر تشکیل جوانههای گل دو ژنوتیپ بادام , علوم باغبانی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۲۱۷-۲۲۶
 44. حسین عراقی , علی تهرانی فر , بهرام عابدی , غلامحسین داوری نژاد , محمود شور , بررسی نیاز سرمائی چهار رقم تجاری انگور , علوم باغبانی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۵۲-۵۸
 45. حسن بیات , سیدحسین نعمتی , عبدالرضا باقری , علی تهرانی فر , مرجان ساعی , هتروزیس و قابلیت ترکیب پذیری لاین های اینبرد اطلسی (Petunia hybrida Hort.)برای صفات زینتی , به نژادی نهال و بذر , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۱۵۹-۱۷۷
 46. رضا موسی زاده , محمود شور , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی مختاریان , شناسایی برخی ارقام انگور بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی میوه و بذر آنها , پژوهش های علوم گیاهی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱-۹
 47. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , بررسی اثر نسبت آمونیوم به نیترات و غلظت آگار بر ریزازدیادی میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Mondeo Kgr , علوم باغبانی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۳۶۴-۳۶۹
 48. محمد گلرنگ , محمود شور , علی تهرانی فر , سیدمحمد جوادموسوی , اثر نوع بستر و شبکه های کاشت روی صفات کیفی چمن رول (قطعه ای) , علوم باغبانی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۳۸۵-۳۹۳
 49. رضا موسی زاده , محمود شور , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی مختاریان , بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی برخی ارقام انگور بومی استان خراسان رضوی , میوه های ریز , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۵۷-۷۲
 50. حسن بیات , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , نوید وحدتی مشهدیان , یحیی سلاح ورزی , تاثیر سالیسیلیک اسید بر رشد و خصوصیات زینتی اطلسی ایرانی (Petunia hybrida) تحت شرایط تنش شوری , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۴۳-۵۱
 51. سمانه محمدی , حسین آروئی , علی تهرانی فر , وحید جهانبخش مشهدی , کاربرد اسانس گیاهان دارویی در کنترل پوسیدگی پس ازبرداشت توت فرنگی رقم سلواناشی از قارچ Botrytis cinerea , فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۵۵-۷۳
 52. زهرا نعمتی , علی تهرانی فر , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی , سیدحسین نعمتی , بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های انار از هفت منطقه ایران با استفاده از نشانگر AFLP , علوم باغبانی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷, صفحه ۲۶۳-۲۷۰
 53. مریم کمالی , محمود شور , یحیی سلاح ورزی , مرتضی گلدانی , علی تهرانی فر , تاثیر غنی سازی با دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه آمارانتوس زینتی (Amaranthus tricolor L.) , علوم باغبانی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۱۷۸-۱۸۸
 54. امیر لکزیان , ولی فیضی اصل , علی تهرانی فر , اکرم حلاج نیا , حدیثه رحمانی , پیام پاکدل , سید هدایت محسنی , آرزو طالبی , تعیین ‌نرم‌های دریس و ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای درختان چنار (Platanus sp.) در مشهد , علوم باغبانی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۳۵-۴۴
 55. مریم کمالی , سیده مهدیه خرازی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , اثر سالیسیلیک اسید بر رشد و برخی صفات مورفیزیوفولوژیک گل تکمه ای (Gompherana globosa) در شرایط تنش شوری , علوم باغبانی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۱۰۴-۱۱۲
 56. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , مهناز آشنائی , بررسی اثر نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت بر باززایی مستقیم میخک (Dianthus caryophyllus L.) , فن آوری زیستی در کشاورزی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۳۵-۴۲
 57. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , احمد شریفی , عبدالرضا باقری , بررسی اثرات نوع و غلظت سیتوکنین بر تکثیر درون شیشه ای و میزان شیشه ای شدن ریزنمونه های چهار ژنو تیپ میخک Dianthus caryophyllus L , علوم باغبانی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۳۷۶-۳۸۳
 58. مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , تأثیر توأم آبیاری با آب شور و غلظت دی اکسید کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک.) گیاه گل تکمه ای (Gomphrena globosa , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱, صفحه ۱۴۵۷-۱۴۶۷
 59. عاطفه عامری سیاهوئی , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , محمود شور , تاثیر بستر های مختلف کشت بر رشد رویشی و عملکرد سه رقم توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاک , میوه های ریز , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۳۵-۵۰
 60. حسین عراقی , علی تهرانی فر , محمود شور , بهرام عابدی , یحیی سلاح ورزی , تاثیر تنش یخ زدگی بر مقادیر نشت الکترولیتی، پرولین و رابطه آن با رشد مجدد در برخی ارقام انگور , میوه های ریز , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۷۹-۹۲
 61. سلمان شوشتریان , حسن صالحی , علی تهرانی فر , بررسی خصوصیات رشد و نمو ده گونه گیاه پوششی در فضای سبز جزیره کیش در فصل گرم , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۵۱۴-۵۲۴
 62. پیام پاکدل , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , امیر لکزیان , سیده مهدیه خرازی , اثر چهار نوع خاکپوش چیپس، چوب ، کمپوست زباله شهری ، خاک اره و سنگریزه در سه ضخامت مختلف بر رشد درخت چنار , علوم باغبانی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸, صفحه ۲۹۶-۳۰۳
 63. مرتضی اعلامی , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , یحیی سلاح ورزی , بررسی اثر سوپرجاذب، پاکلوبوترازول و دور آبیاری بر خصوصیات کیفی و رشد چچم (Lolium perenne cv. Barbal ) در شرایط آب و هوایی مشهد , علوم باغبانی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۲۸۸-۲۹۵
 64. رضا منصوری ده شعیبی , غلامحسین داوری نژاد , حسین حکم آبادی , علی تهرانی فر , ارزیابی تغییرات پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژی جوانه گل ارقام پسته , علوم باغبانی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۱۶-۱۲۱
 65. مجتبی خرمی راد , محمود شور , یوسف حمیداوغلی , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , مصطفی صالحی فر , اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی دو رقم تجاری آنتوریوم Anthurium andraeanumدر شرایط درون شیشه ای , علوم باغبانی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۳۷-۱۴۶
 66. فاطمه نعمت الهی , علی تهرانی فر , مجید عزیزی ارانی , غلامحسین داوری نژاد , تاثیرات متقابل شاخه های گل بریده بر عمر انباری آنها در محلول گلجایی , علوم باغبانی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵, صفحه ۱۲۲-۱۲۹
 67. عسکر غنی , علی تهرانی فر , مجید عزیزی ارانی , محمد تقی عبادی , اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان اسانس بومادران هزار برگ , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴, صفحه ۴۴۷-۴۵۳
 68. صفیه وطن دوست جرتوده , غلامحسین داوری نژاد , علی تهرانی فر , حامد کاوه , اثر تیمار های اکسینی و نوع قلمه بر ریشه زایی قلم ههای ارقام نطنز، سبری و شکری گلابی , علوم باغبانی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۳۸-۴۴
 69. یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , وحید جهانبخش مشهدی , ارتباط فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضد قارچی عصاره قسمت‌های مختلف انار (Punica granatum L.) با محتوای فنولیکی آن , تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۴۷-۵۶
 70. حمیده پور , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , محمود شور , محمدرضا جوهرچی , بررسی آرایش و عمق کشت بذر بر خصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاهچه به منظور اهلی-سازی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) , علوم باغبانی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۱۳۶-۱۴۱
 71. یحیی سلاح ورزی , غلامحسین داوری نژاد , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , احمد نظامی , بررسی پاسخ های فیزیوشیمیایی شش رقم انار خراسان تحت تنش یخ زدگی , علوم و فنون باغبانی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۱۹۷-۲۰۸
 72. محمود شور , علی تهرانی فر , اصغر خوشنودیزدی , اثر برخی عناصر غذایی کم مصرف بر صفات کمی گل مریم رقم دابل , علوم باغبانی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۴۵-۵۲
 73. هانیه هادی زاده , علی تهرانی فر , محمود شور , سیدحسین نعمتی , مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریم L. Polianthes tuberose و امکان تولید آن به شکل گلدانی , علوم باغبانی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۷-۱۳
 74. عسکر غنی , اکرم ابراهیم پورکومله , علی تهرانی فر , محمد حسن زاده خیاط , مطالعه سازگاری رشد و نمو و پتانسیل دارویی و زینتی مریم گلی کبیر در شرایط اقلیمی مشهد (Salvia sclarea) , پژوهش های تولید گیاهی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵, صفحه ۷۷-۹۰
 75. سلمان شوشتریان , علی تهرانی فر , حسین انصاری , بررسی کاربرد پساب های شهری تصفیه شده درآبیاری گیاهان فضای سبز شهری مشهد , مشهد پژوهی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴, صفحه ۱-۲۹
 76. زهرا کریمیان , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , امیر لکزیان , تاثیر بستر کشت و تغذیه بر صفات رویشی وزایشی پپینو (Solanum muricatum) , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲, صفحه ۴۵-۵۹
 77. راضیه اکبری , علی تهرانی فر , بررسی اثر دما و زمان انبار داری پیاز، روی رشد رویشی و زایشی گل مریم Polianthes tuberosa L. , پژوهش های تولید گیاهی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۱۱۹-۱۳۳
 78. عسکر غنی , مجید عزیزی ارانی , علی تهرانی فر , ارزیابی پتانسیل های زینتی پنج گونه وحشی بومادران (Achillea) ، کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهد , علوم باغبانی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۰, صفحه ۲۵-۳۱
 79. محمود شور , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , یحیی سلاح ورزی , علی مختاریان , محمد رحمتی , بررسی و تعیین مقاومت به سرما ویخ زدگی سه رقم تجاری انگور در شمال خراسان , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹, صفحه ۱۵۹-۱۶۹
 80. عسکر غنی , مجید عزیزی ارانی , علی تهرانی فر , عکس العمل گونه های مختلف جنس بومادران به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول , تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵, صفحه ۲۶۱-۲۷۱
 81. علی تهرانی فر , سلمان شوشتریان , بررسی کاربرد گیاهان خشکی پسند زمین پوش در فضای سبز شهری مشهد , مشهد پژوهی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴, صفحه ۹۲-۱۰۵
 82. علی تهرانی فر , محسن کافی , مریم حقیقی پوده , غلامحسین داوری نژاد , سیدحسین نعمتی , شناسایی بهترین ترکیب مالچی و زمان کاشت جهت انجام هیدرو مالچینگ و تاثیر این خصوصیات بر برخی صفات کمی و کیفی چمن , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳, صفحه ۶۵۹-۶۶۶
 83. علی تهرانی فر , یحیی سلاح ورزی , علی گزانچیان , حسین آروئی , بررسی پاسخ های گراس های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 2- بخش هوایی , علوم باغبانی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱, صفحه ۱-۹
 84. محمد احمدی , غلامحسین داوری نژاد , مجید عزیزی ارانی , ناصر صداقت , علی تهرانی فر , تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر خصوصیات کیفی و افزایش عمر انباری دو رقم آلبالو , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۱۵۵-۱۶۶
 85. یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , علی گزانچیان , حسین آروئی , بررسی پاسخ های گراس های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 1- بخش زیرزمینی , علوم باغبانی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱, صفحه ۱-۱۲
 86. یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , علی گزانچیان , بررسی تغییرهای فیزیومورفولوژیک سبزفرش های بومی و خارجی، در تنش خشکی و آبیاری دوباره , علوم و فنون باغبانی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸, صفحه ۱۹۳-۲۰۴
 87. سیدحسین نعمتی , آزاده موسوی بزاز , علی تهرانی فر , سعید هاتفی , بررسی دورگ گیری و تعیین همبستگی بین صفات در ژنوتیپ های شب بو L. ) Matthiola incana) , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶, صفحه ۲۵-۵۵
 88. اکرم ابراهیم پورکومله , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , مجید عزیزی ارانی , اثر میزان آب آبیاری و تغذیه بر صفات کمی و کیفی شش رقم آفتابگردان زینتی (Helianthus annuus L.) , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲, صفحه ۶۳-۷۷
 89. سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , بررسی روشهای ازدیاد جنسی و رویشی سبزی جدید «پپینو pepino) ‚Solanum muricatum, Aiton) » در ایران , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲, صفحه ۴-۹
 90. محمود شور , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , یحیی سلاح ورزی , بهداد علیزاده , اثر انبارهای خنک واسید جیبرلیک بر برخی صفات کمی گل بریده مریم رقم دابل , فن آوری زیستی در کشاورزی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲, صفحه ۲۳۹-۲۴۶
 91. علی تهرانی فر , معصومه ژیان برجکی , سیدحسین نعمتی , محمدرضا جوهرچی , بررسی اثر سطوح آبیاری بر روی خصیصه های رویشی دو کونه کام تیغ و گرگ تیغ در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۰, صفحه ۱۳۵-۱۴۴
 92. مجید عزیزی ارانی , مصطفی اقابزرگی , محمد فارسی , علی تهرانی فر , جعفر ذوالعلی , مهدی قبولی , مطالعه واکنش ریشه‌زایی برخی از گیاهان باغبانی در تلقیح با Agrobacterium rhizogenes , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹
 93. علی تهرانی فر , مجتبی پوستچی اول , سیدحسین نعمتی , حسین آروئی , بررسی اثر محیط کشت بدون خاک روی برخی خصوصیات کمّی و کیفی سه رقم توت فرنگی , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲, صفحه ۳۵-۴۳
 94. لیلا سیدلر فاطمی , سید جلال طباطبایی , علی تهرانی فر , اثر نسبت های مختلف NH4:No3 بر رشد و عملکرد توت فرنگی در شرایط آبکشتی , علوم خاک و آب , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۴۳-۵۲
 95. حسین فولادی , مجید عزیزی ارانی , غلامحسین داوری نژاد , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , بررسی امکان ریشه دار نمودن خارج از فصل قلمه های نیمه خشبی رز، باران طلایی، توری و فندق با استفاده از سیستم مه افشانی و تیمارهای هورمونی , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶, صفحه ۳۴-۴۵
 96. کوروش شجیعی , روح انگیز نادری , احمد خلیقی , علی تهرانی فر , باز زایی و پرآوری شاخساره از ریز نمونه های بافتی مختلف و مقایسه ریشه زایی شاخساره ها در شرایط درون شیشه ای و درون گلخانه ای در 16 رقم تجاری بنفشه آفریقایی-Saintpaulia jonantha Wendl , علوم کشاورزی ایران , دوره ( ۳۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۱۱۰۳-۱۱۱۳
 97. معصومه ژیان برجکی , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , محمدرضا جوهرچی , اثر دور آبیاری و فاصله بوته روی ردیف بر فاکتورهای رویشی جاروی باغی , پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶, صفحه ۱۵-۲۵