1. علی تهرانی فر , سمیرا بیدکی , رضا خراسانی , بهبود ماندگاری پس از برداشت دو رقم توت فرنگی(Fragaria× anannasa)با کاربرد آمینواسیدها در سیستم کشت بدون خاک , اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
 2. حانیه الهامی , فاطمه کاظمی , علی تهرانی فر , معرفی برخی گونه های گیاهی بومی و وارداتی پوششی برای استفاده در فضای سبز ایران , چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
 3. الهام سعیدی پویا , علی تهرانی فر , علی گزنچیان , فاطمه کاظمی , محمود شور , بررسی فاکتورهای رشدی و زیبایی شناسی گیاه پوششی شبدر سفید در مقایسه با چمن های مختلف جهت کاربرد در فضاهای سبز شهری , 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
 4. نوید وحدتی مشهدیان , علی تهرانی فر , فاطمه کاظمی , توانایی ذخیره انرژی بام سبز گسترده با پوشش گیاهی متفاوت در مقایسه با بام بدون پوشش در یک دوره یکساله در ایران , 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
 5. نوید وحدتی مشهدیان , علی تهرانی فر , فاطمه کاظمی , کاهش آلودگی هوا توسط بامهای سبز در مشهد با استفاده از اندازهگیری ذرات معلق هوا , 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
 6. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , مدلسازی آسایش دمایی فضاهای سبز مختلف در گرمترین دوره سال در شهر مشهد , 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
 7. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , مدلسازی آسایش دمایی فضاهای سبز مختلف در گرم‌ترین دوره‌ سال در شهر مشهد , اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
 8. لیلا سمیعی , هما میرشاهی , محبوبه داودی پهنه کلایی , علی تهرانی فر , ارزیابی تاثیر تنظیم کننده های رشد بر پرآوری درختچه بومی Lycium depressum , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
 9. سهراب داورپناه , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , رضا خراسانی , تاثیر سطوح مختلف هیومیک اسید بر عملکرد انار , نهمین کنگره علوم باغبانی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
 10. سهراب داورپناه , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , رضا خراسانی , اثر محلولپاشی سولفاتروی بر انار رقم اردستانی , نهمین کنگره علوم باغبانی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
 11. سیده فاطمه متولیان , بهرام عابدی , علی تهرانی فر , محمود شور , تاثیر محلولپاشی ترکیبات سالم بر ترکیدگی و ویژگیهای کمی و کیفی دو رقم انار , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
 12. امیرحسن حسینی , لیلا سمیعی , علی تهرانی فر , فرشید معماریانی , بررسی مراحل فنولوژیکی دو گونه آلیوم بومی در شهر مشهد با استفاده از شاخص درجه روز-رشد , اولین همایش توسعه پایدار فضای سبز شهری دیروز، امروز، فردا , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۱
 13. سیده فاطمه متولیان , بهرام عابدی , علی تهرانی فر , محمود شور , اثر محلول پاشی کائولن و شکر بر خصوصیات کمی و کیفی انار پوست سفید و پوست قرمز , اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
 14. مژگان پیله وروطن دوست , علی تهرانی فر , فاطمه کاظمی , نقش بام سبز در مصرف انرژی در داخل ساختمان و مقایسه آن با بام های سنتی , چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
 15. مژگان پیله وروطن دوست , علی تهرانی فر , فاطمه کاظمی , تاثیرگونه های بومی ایران در سیستم بام سبز بر تعدیل دمایی و ذخیره انرژی ساختمان , چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
 16. امیرحسن حسینی , علی تهرانی فر , لیلا سمیعی , محمود شور , فرشید معماریانی , تاثیر دماهای مختلف بر صفات جوانه زنی برخی گونه های آلیوم بومی خراسان , اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹
 17. روح اله عامری , مجید عزیزی ارانی , علی تهرانی فر , دکتر وحید روشن سروستانی , بررسی شاخص های فیزیولوژیکی گیاه دارویی ریحان تحت شرایط تنش خشکی , هشتمین کنگره علوم باغبانی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
 18. اکرم امیری , مینا تقی زاده , محمود شور , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , بررسی امکان القاء پلی پلوئیدی در بنفشه آفریقایی با استفاده از کلشی سین در گیاهچه های باززایی شده بنفشه آفریقایی , هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
 19. نوید وحدتی مشهدیان , احمد بیک محمدی , علی تهرانی فر , محمود شور , سیدحسین نعمتی , اثر غلظتهای مختلف هورمون اکسین بر ریشه زایی قلمه های چوب سخت دغدغک البرزی(Colutea buhsei Boiss.) , هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
 20. فاطمه نعمت الهی , علی تهرانی فر , مجید عزیزی ارانی , غلامحسین داوری نژاد , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر موسیلاژ گیاه دارویی اسفرزه و ارتفاع محلول نگهداری بر برخی ویژگیهای پس از برداشت گل ژربرا , هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
 21. محبوبه داودی پهنه کلایی , علی تهرانی فر , لیلا سمیعی , بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر شاخه زایی Rosa beggeriana Schrenk در شرایط درون شیشه ای , هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
 22. فاطمه نعمت الهی , علی تهرانی فر , سمانه صیفی , مریم جاویدی شیروان , تاثیر برخی موسیلاژهای گیاهی بر عمر گلجایی و برخی ویژگیهای پس از برداشت گل شاخه بریده میخک , اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۰
 23. سیدمجید زرگریان , علی تهرانی فر , حفظ انرژی با گیاهان پوششی در معماری دیواره های سبز و باغ بام ها , دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۲
 24. فاطمه نعمت الهی , علی تهرانی فر , مجید عزیزی ارانی , غلامحسین داوری نژاد , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر برخی ترکیبات طبیعی بر ماندگاری و برخی ویژگیهای پس از برداشت گل شاخه بریده ژربرا , اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۱
 25. مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , تأثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر محتوای آب نسبی، نشت الکترولیت ها و رنگدانه های کلروفیلی گل تکمه ای تحت تنش شوری , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 26. سمیه درفشان , غلامحسین داوری نژاد , عبدالرضا باقری , علی تهرانی فر , بهینه سازی شرایط القای کالوس در رقم شیرین پوست سفید انار , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 27. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی شریف آباد , مقایسه محیط کشت جامد و مایع در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم PradoAquila Kgr , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 28. ساجده کریم پور , غلامحسین داوری نژاد , عبدالرضا باقری , علی تهرانی فر , داریوش فتحی , اثر IBA و GA3 در ریزازدیادی گلابی سبری , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 29. ساجده کریم پور , غلامحسین داوری نژاد , عبدالرضا باقری , علی تهرانی فر , الهام اردکانی , صفیه وطن دوست جرتوده , اثر زخم زنی و IBA بر ریشه زایی درون شیشه ای گلابی نطنز , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 30. سمیه درفشان , غلامحسین داوری نژاد , عبدالرضا باقری , علی تهرانی فر , کنترل قهوه ای شدن در کشت بافت انار رقم شیرین پوست سفید , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 31. ساجده کریم پور , غلامحسین داوری نژاد , عبدالرضا باقری , علی تهرانی فر , نسرین مشتاقی , اثر هورمون IBA در استقرار ریزنمونه جوانه چهار رقم گلابی ایران , ششمین همایش ایده های نو در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۹
 32. مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , تأثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن در بهبود صفات مورفولوژیک آمارانتوس زینتی(Amaranthus tricolor L.) , نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۰۱
 33. رضا موسی زاده , علی تهرانی فر , محمود شور , علی مختاریان , نوید وحدتی مشهدیان , بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره بذر 15 رقم گندم , دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۴
 34. رضا موسی زاده , محمود شور , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی مختاریان , بررسی برخی ارقام انگور با استفاده از خصوصیات میوه و بذر , دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۴
 35. نوید وحدتی مشهدیان , علی تهرانی فر , عاطفه طبسی , یحیی سلاح ورزی , مهسا محمدی , اثر سطوح مختلف شوری سدیم کلرید و پیش تیمار سالیسیلیک و آسکوربیک اسید جوانه زنی بذور شبدر سفید و قرمز , دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۴
 36. زهرا نعمتی , علی تهرانی فر , مهدی زارعی محمدآباد , امین میرشمسی کاخکی , سیدحسین نعمتی , بررسی تنوع ارقام انار محلی ایرانی با استفاده از نشانگرهای مبتنی بر صفات میوه و کارایی آن در مطالعه تنوع ژنتیکی , همایش ملی انار , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷/۱۳
 37. زهرا نعمتی , علی تهرانی فر , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی , سیدحسین نعمتی , بهینه سازی جداسازی DNA ژنومی با(خلوص بالا)در گیاه انار , همایش ملی انار , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷/۱۳
 38. محمدرضا وظیفه شناس , علی تهرانی فر , فرشته محمدی , وحید عبدوسی , یحیی سلاح ورزی , مسعود مهدوی , مقایسه و تعیین نیاز سرمایی برخی انار مقاوم ، نیمه مقاوم و حساس به سرمای بهاره , همایش ملی انار , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷/۱۳
 39. زهرا نعمتی , علی تهرانی فر , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی , سیدحسین نعمتی , بررسی تنوع زنتیکی برخی از ارقام انار های محلی ایران با استفاده از مارکر AFLP , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۴
 40. مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , تأثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گل تکمه ایGomphrena L.) , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۴
 41. مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , تاثیر افزایش گاز کربنیک و تنش شوری بر برخی پارامترهای رشدی گیاه آمارانتوس زینتی(Amaranthus tricolor) , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۴
 42. عاطفه عامری سیاهوئی , علی تهرانی فر , محمود شور , غلامحسین داوری نژاد , بررسی اثر بستر کشت و رقم بر خصوصیات بیوشیمیایی توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاک , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۴
 43. عاطفه عامری سیاهوئی , علی تهرانی فر , محمود شور , غلامحسین داوری نژاد , بررسی اثر بستر کشت و رقم برخصوصیات رشدی توت فرنگی(Feragaria * annanasa) در سیستم کشت بدون خاک , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۴
 44. مهناز کیانی فریز , هما ضرغامی , علی تهرانی فر , فرشید معماریانی , بررسی ازدیاد درون شیشه‌ای Diaphanoptera khorasanica در جهت حفاظت و بهره‌گیری از پتانسیل‌های زینتی این گونه ارزشمند , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۴
 45. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , سیده مریم خرازی , مقایسه محیط کشت مایع و جامد در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
 46. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , بررسی عوامل موثر بر پدیده شیشه ای شدن در کشت درون شیشه ای و راهکارهای مقابله با آن , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
 47. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , مطالعه تاثیر غلظت آگار و نسبت آمونیوم به نیترات در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
 48. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , بررسی تاثیر نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
 49. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , بررسی اثرات تنظیم کننده های رشد بر کشت مریستم میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
 50. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , بررسی اثرات اکسین مصنوعی (IBA , NAA) بر ریشه زایی گیاهچه های باززایی شده دو رقم میخک (Dianthus caryophyllus L.) در شرایط درون شیشه ای , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
 51. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , مریم عامری , اثیر هورمون سیتوکنین بر عارضه فیزیومورفولوژیک شیشه ای شدن(vitrification) در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
 52. یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , وحید جهانبخش مشهدی , مکانیسم کنترل قارچ های پس از برداشت توسط عصاره قسمت های مختلف انار , اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۹
 53. سلمان شوشتریان , علی تهرانی فر , مروری بر سیستم گیاه پالایی جهت بهبود کیفیت پس آب های صنعتی و خانگی به منظور آبیاری گیاهان فضای سبز , دومین سمینار ملی جایگاه آبهای باز یافتی و پساب در مدیزیت منابع آب , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷/۲۹
 54. سلمان شوشتریان , علی تهرانی فر , بررسی امکان کاربرد پساب های شهری تصفیه شده درآبیاری گیاهان فضای سبز شهری مشهد , دومین سمینار ملی جایگاه آبهای باز یافتی و پساب در مدیزیت منابع آب , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷/۲۹
 55. مهناز کیانی فریز , هما ضرغامی , علی تهرانی فر , فرشید معماریانی , ازدیاد درون شیشه ای دغدغک گیفانی (Colutea gifana) گیاهی نادر و در معرض خطر ایران , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 56. علی تهرانی فر , بهنام اسفندیاری , مهدی زارعی محمدآباد , زهرا نعمتی , بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانتی برخی کولتیوارهای انار ایران , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 57. عسکر غنی , علی تهرانی فر , مجید عزیزی ارانی , ارزیابی پتانسیل های زینتی 5 گونه وحشی بو مادران،کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهد , همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۹
 58. علی تهرانی فر , عسکر غنی , اکرم ابراهیم پورکومله , محمد حسن زاده خیاط , بررسی سازگاری کشت و ارزیابی پتانسیل دارویی و زینتی مریم گلی کبیر در شرایط آب و هوایی مشهد , همایش علمی توسعه گیاهان دارویی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۹
 59. محمود شور , علی تهرانی فر , حسین نعمتی , یحیی سلاح ورزی , مختاریان , مصطفی رحمتی , برررسی و تعیین مقاومت به سرما ویخ زدگی برخی ارقام تجاری انگور در منطقه خراسان , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۲
 60. حمیده پور , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , محمود شور , محمدرضا جوهرچی , عبدالقادر مومنی , فنولوژی و ویژگی های گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) در رویشگاه طبیعی آن , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۲
 61. هانیه هادیزاده , علی تهرانی فر , محمود شور , مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلو بوترازول بر روی گل مریم , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۲
 62. علی برادران راد , حسین آروئی , علی تهرانی فر , بررسی تاثیر بستر و تراکم کشت بر برخی صفات رویشی عملکرد ریشه و اسانس گیاه دارویی سنبل الطیب (Valerina officinallis L.) در سیستم کشت هیدرو پونیک فضای باز , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۲
 63. علی تهرانی فر , پیام پاکدل , سیدحسین نعمتی , اثر دو نوع خاکپوش چیپس چوب و کمپوست زباله شهری بر درجه حرارت و رطوبت خاک ، رشد علف هرز و صفات رشدی گل جعفری Tagets patula , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۲
 64. سیدحسین نعمتی , اکرم ابراهیم پورکومله , علی تهرانی فر , مجید عزیزی ارانی , بررسی اثر میزان آب آبیاری و تغذیه بر صفات کمی و کیفی 6 رقم آفتابگردان زینتی برای توصیه در فضای سبز , سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲/۰۵
 65. علی تهرانی فر , یحیی سلاح ورزی , چگونگی امکان استفاده از انار در فضاهای سبز مناطق کویری , دومین جشنواره انار یاقوت کویر فردوس , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۰۹
 66. علی تهرانی فر , یحیی سلاح ورزی , انار کویر, یک درختچه با کاربردهای فراوان , دومین جشنواره انار یاقوت کویر فردوس , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۰۹
 67. علی تهرانی فر , یحیی سلاح ورزی , موقعیت انار در ایران , دومین جشنواره انار یاقوت کویر , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۰۹
 68. سیدمجید زرگریان , علی تهرانی فر , مریم کهربائیان , استفاده از مالچ با زیر پوشش پلاستیک جهت صرفه جویی در مصرف آب و هزینه های نگهداری بسترهای فضای سبز , چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۸/۱۷
 69. علی تهرانی فر , مرتضی مرادیخواه , سیدمجید زرگریان , مریم کهربائیان , بهداد علیزاده , نگاه اقتصادی به فضای سبز بر پایه تولیدات جنبی و کارکردهای عملی , دومین همایش ملی فضای سبز شهری , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۴/۰۸
 70. علی تهرانی فر , سیدمجید زرگریان , مرتضی مرادی خواه , مریم کهربائیان , گزینش منطقه ای گیاهان، ابزاری مفید و کارآمد در مدیریت اقتصادی فضای سبز , دومین همایش ملی فضای سبز شهری , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۴/۰۸
 71. یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , علی گزانچیان , حسین آروئی , بررسی اثرات تنش خشکی بر صفات مرفولوژیک ریشه در گراس های چمنی بومی و وارداتی , پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۶/۱۲