numConference TitleDateCity
1اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز2016-09-14همدان
2نهمین کنگره علوم باغبانی ایران2016-01-25اهواز
3نهمین کنگره علوم باغبانی2016-01-25اهواز
4اولین همایش توسعه پایدار فضای سبز شهری دیروز، امروز، فردا2015-09-02تبریز
5اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران2014-10-21کرج
6سومین کنگره ملی گیاهان دارویی2014-05-14مشهد
7هشتمین کنگره علوم باغبانی2013-08-26همدان
8هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران2013-08-26
9هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی2013-07-06تهران
10اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت2013-01-30شیراز
11سومین همایش ملی بیوتکنولوژی2012-09-03مشهد
12ششمین همایش ایده های نو در کشاورزی2012-02-28خوراسگان
13نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی2011-11-22کرج
14دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر2011-10-26مشهد
15همایش ملی انار2011-10-05فردوس
16هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران2011-09-05اصفهان
17دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور2011-03-05تهران
18اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم2010-11-10اصفهان
19دومین سمینار ملی جایگاه آبهای باز یافتی و پساب در مدیزیت منابع آب2010-10-21مشهد
20همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران2010-02-28تهران
21همایش علمی توسعه گیاهان دارویی ایران2010-02-28تهران
22ششمین کنگره علوم باغبانی ایران2009-07-13رشت
23سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری2008-02-24کیش
24چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران2005-11-08مشهد
25دومین همایش ملی فضای سبز شهری2005-06-29مشهد
26پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران2002-09-03شیراز