Persian Papers in Conference
 1. علی تهرانی فر , سمیرا بیدکی , رضا خراسانی , بهبود ماندگاری پس از برداشت دو رقم توت فرنگی(Fragaria× anannasa)با کاربرد آمینواسیدها در سیستم کشت بدون خاک , اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
 2. حانیه الهامی , فاطمه کاظمی , علی تهرانی فر , معرفی برخی گونه های گیاهی بومی و وارداتی پوششی برای استفاده در فضای سبز ایران , چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
 3. الهام سعیدی پویا , علی تهرانی فر , علی گزنچیان , فاطمه کاظمی , محمود شور , بررسی فاکتورهای رشدی و زیبایی شناسی گیاه پوششی شبدر سفید در مقایسه با چمن های مختلف جهت کاربرد در فضاهای سبز شهری , 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
 4. نوید وحدتی مشهدیان , علی تهرانی فر , فاطمه کاظمی , توانایی ذخیره انرژی بام سبز گسترده با پوشش گیاهی متفاوت در مقایسه با بام بدون پوشش در یک دوره یکساله در ایران , 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
 5. نوید وحدتی مشهدیان , علی تهرانی فر , فاطمه کاظمی , کاهش آلودگی هوا توسط بامهای سبز در مشهد با استفاده از اندازهگیری ذرات معلق هوا , 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
 6. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , مدلسازی آسایش دمایی فضاهای سبز مختلف در گرمترین دوره سال در شهر مشهد , 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
 7. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , مدلسازی آسایش دمایی فضاهای سبز مختلف در گرم‌ترین دوره‌ سال در شهر مشهد , اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
 8. لیلا سمیعی , هما میرشاهی , محبوبه داودی پهنه کلایی , علی تهرانی فر , ارزیابی تاثیر تنظیم کننده های رشد بر پرآوری درختچه بومی Lycium depressum , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
 9. سهراب داورپناه , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , رضا خراسانی , تاثیر سطوح مختلف هیومیک اسید بر عملکرد انار , نهمین کنگره علوم باغبانی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
 10. سهراب داورپناه , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , رضا خراسانی , اثر محلولپاشی سولفاتروی بر انار رقم اردستانی , نهمین کنگره علوم باغبانی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
 11. سیده فاطمه متولیان , بهرام عابدی , علی تهرانی فر , محمود شور , تاثیر محلولپاشی ترکیبات سالم بر ترکیدگی و ویژگیهای کمی و کیفی دو رقم انار , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
 12. امیرحسن حسینی , لیلا سمیعی , علی تهرانی فر , فرشید معماریانی , بررسی مراحل فنولوژیکی دو گونه آلیوم بومی در شهر مشهد با استفاده از شاخص درجه روز-رشد , اولین همایش توسعه پایدار فضای سبز شهری دیروز، امروز، فردا , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۱
 13. سیده فاطمه متولیان , بهرام عابدی , علی تهرانی فر , محمود شور , اثر محلول پاشی کائولن و شکر بر خصوصیات کمی و کیفی انار پوست سفید و پوست قرمز , اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
 14. مژگان پیله وروطن دوست , علی تهرانی فر , فاطمه کاظمی , نقش بام سبز در مصرف انرژی در داخل ساختمان و مقایسه آن با بام های سنتی , چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
 15. مژگان پیله وروطن دوست , علی تهرانی فر , فاطمه کاظمی , تاثیرگونه های بومی ایران در سیستم بام سبز بر تعدیل دمایی و ذخیره انرژی ساختمان , چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
 16. امیرحسن حسینی , علی تهرانی فر , لیلا سمیعی , محمود شور , فرشید معماریانی , تاثیر دماهای مختلف بر صفات جوانه زنی برخی گونه های آلیوم بومی خراسان , اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹
 17. روح اله عامری , مجید عزیزی ارانی , علی تهرانی فر , دکتر وحید روشن سروستانی , بررسی شاخص های فیزیولوژیکی گیاه دارویی ریحان تحت شرایط تنش خشکی , هشتمین کنگره علوم باغبانی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
 18. اکرم امیری , مینا تقی زاده , محمود شور , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , بررسی امکان القاء پلی پلوئیدی در بنفشه آفریقایی با استفاده از کلشی سین در گیاهچه های باززایی شده بنفشه آفریقایی , هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
 19. نوید وحدتی مشهدیان , احمد بیک محمدی , علی تهرانی فر , محمود شور , سیدحسین نعمتی , اثر غلظتهای مختلف هورمون اکسین بر ریشه زایی قلمه های چوب سخت دغدغک البرزی(Colutea buhsei Boiss.) , هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
 20. فاطمه نعمت الهی , علی تهرانی فر , مجید عزیزی ارانی , غلامحسین داوری نژاد , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر موسیلاژ گیاه دارویی اسفرزه و ارتفاع محلول نگهداری بر برخی ویژگیهای پس از برداشت گل ژربرا , هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
 21. محبوبه داودی پهنه کلایی , علی تهرانی فر , لیلا سمیعی , بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر شاخه زایی Rosa beggeriana Schrenk در شرایط درون شیشه ای , هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
 22. فاطمه نعمت الهی , علی تهرانی فر , سمانه صیفی , مریم جاویدی شیروان , تاثیر برخی موسیلاژهای گیاهی بر عمر گلجایی و برخی ویژگیهای پس از برداشت گل شاخه بریده میخک , اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۰
 23. سیدمجید زرگریان , علی تهرانی فر , حفظ انرژی با گیاهان پوششی در معماری دیواره های سبز و باغ بام ها , دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۲
 24. فاطمه نعمت الهی , علی تهرانی فر , مجید عزیزی ارانی , غلامحسین داوری نژاد , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر برخی ترکیبات طبیعی بر ماندگاری و برخی ویژگیهای پس از برداشت گل شاخه بریده ژربرا , اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۱
 25. مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , تأثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر محتوای آب نسبی، نشت الکترولیت ها و رنگدانه های کلروفیلی گل تکمه ای تحت تنش شوری , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 26. سمیه درفشان , غلامحسین داوری نژاد , عبدالرضا باقری , علی تهرانی فر , بهینه سازی شرایط القای کالوس در رقم شیرین پوست سفید انار , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 27. ساجده کریم پور , غلامحسین داوری نژاد , عبدالرضا باقری , علی تهرانی فر , داریوش فتحی , اثر IBA و GA3 در ریزازدیادی گلابی سبری , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 28. ساجده کریم پور , غلامحسین داوری نژاد , عبدالرضا باقری , علی تهرانی فر , الهام اردکانی , صفیه وطن دوست جرتوده , اثر زخم زنی و IBA بر ریشه زایی درون شیشه ای گلابی نطنز , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 29. سمیه درفشان , غلامحسین داوری نژاد , عبدالرضا باقری , علی تهرانی فر , کنترل قهوه ای شدن در کشت بافت انار رقم شیرین پوست سفید , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 30. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی شریف آباد , مقایسه محیط کشت جامد و مایع در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم PradoAquila Kgr , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 31. ساجده کریم پور , غلامحسین داوری نژاد , عبدالرضا باقری , علی تهرانی فر , نسرین مشتاقی , اثر هورمون IBA در استقرار ریزنمونه جوانه چهار رقم گلابی ایران , ششمین همایش ایده های نو در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۹
 32. مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , تأثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن در بهبود صفات مورفولوژیک آمارانتوس زینتی(Amaranthus tricolor L.) , نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۰۱
 33. رضا موسی زاده , علی تهرانی فر , محمود شور , علی مختاریان , نوید وحدتی مشهدیان , بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره بذر 15 رقم گندم , دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۴
 34. نوید وحدتی مشهدیان , علی تهرانی فر , عاطفه طبسی , یحیی سلاح ورزی , مهسا محمدی , اثر سطوح مختلف شوری سدیم کلرید و پیش تیمار سالیسیلیک و آسکوربیک اسید جوانه زنی بذور شبدر سفید و قرمز , دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۴
 35. رضا موسی زاده , محمود شور , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی مختاریان , بررسی برخی ارقام انگور با استفاده از خصوصیات میوه و بذر , دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۴
 36. زهرا نعمتی , علی تهرانی فر , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی , سیدحسین نعمتی , بهینه سازی جداسازی DNA ژنومی با(خلوص بالا)در گیاه انار , همایش ملی انار , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷/۱۳
 37. محمدرضا وظیفه شناس , علی تهرانی فر , فرشته محمدی , وحید عبدوسی , یحیی سلاح ورزی , مسعود مهدوی , مقایسه و تعیین نیاز سرمایی برخی انار مقاوم ، نیمه مقاوم و حساس به سرمای بهاره , همایش ملی انار , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷/۱۳
 38. زهرا نعمتی , علی تهرانی فر , مهدی زارعی محمدآباد , امین میرشمسی کاخکی , سیدحسین نعمتی , بررسی تنوع ارقام انار محلی ایرانی با استفاده از نشانگرهای مبتنی بر صفات میوه و کارایی آن در مطالعه تنوع ژنتیکی , همایش ملی انار , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷/۱۳
 39. مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , تأثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گل تکمه ایGomphrena L.) , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۴
 40. مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , تاثیر افزایش گاز کربنیک و تنش شوری بر برخی پارامترهای رشدی گیاه آمارانتوس زینتی(Amaranthus tricolor) , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۴
 41. عاطفه عامری سیاهوئی , علی تهرانی فر , محمود شور , غلامحسین داوری نژاد , بررسی اثر بستر کشت و رقم بر خصوصیات بیوشیمیایی توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاک , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۴
 42. عاطفه عامری سیاهوئی , علی تهرانی فر , محمود شور , غلامحسین داوری نژاد , بررسی اثر بستر کشت و رقم برخصوصیات رشدی توت فرنگی(Feragaria * annanasa) در سیستم کشت بدون خاک , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۴
 43. مهناز کیانی فریز , هما ضرغامی , علی تهرانی فر , فرشید معماریانی , بررسی ازدیاد درون شیشه‌ای Diaphanoptera khorasanica در جهت حفاظت و بهره‌گیری از پتانسیل‌های زینتی این گونه ارزشمند , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۴
 44. زهرا نعمتی , علی تهرانی فر , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی , سیدحسین نعمتی , بررسی تنوع زنتیکی برخی از ارقام انار های محلی ایران با استفاده از مارکر AFLP , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۴
 45. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , سیده مریم خرازی , مقایسه محیط کشت مایع و جامد در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
 46. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , بررسی عوامل موثر بر پدیده شیشه ای شدن در کشت درون شیشه ای و راهکارهای مقابله با آن , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
 47. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , مطالعه تاثیر غلظت آگار و نسبت آمونیوم به نیترات در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
 48. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , بررسی اثرات اکسین مصنوعی (IBA , NAA) بر ریشه زایی گیاهچه های باززایی شده دو رقم میخک (Dianthus caryophyllus L.) در شرایط درون شیشه ای , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
 49. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , بررسی تاثیر نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
 50. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , بررسی اثرات تنظیم کننده های رشد بر کشت مریستم میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
 51. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , مریم عامری , اثیر هورمون سیتوکنین بر عارضه فیزیومورفولوژیک شیشه ای شدن(vitrification) در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
 52. یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , وحید جهانبخش مشهدی , مکانیسم کنترل قارچ های پس از برداشت توسط عصاره قسمت های مختلف انار , اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۹
 53. سلمان شوشتریان , علی تهرانی فر , مروری بر سیستم گیاه پالایی جهت بهبود کیفیت پس آب های صنعتی و خانگی به منظور آبیاری گیاهان فضای سبز , دومین سمینار ملی جایگاه آبهای باز یافتی و پساب در مدیزیت منابع آب , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷/۲۹
 54. سلمان شوشتریان , علی تهرانی فر , بررسی امکان کاربرد پساب های شهری تصفیه شده درآبیاری گیاهان فضای سبز شهری مشهد , دومین سمینار ملی جایگاه آبهای باز یافتی و پساب در مدیزیت منابع آب , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷/۲۹
 55. مهناز کیانی فریز , هما ضرغامی , علی تهرانی فر , فرشید معماریانی , ازدیاد درون شیشه ای دغدغک گیفانی (Colutea gifana) گیاهی نادر و در معرض خطر ایران , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 56. علی تهرانی فر , بهنام اسفندیاری , مهدی زارعی محمدآباد , زهرا نعمتی , بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانتی برخی کولتیوارهای انار ایران , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 57. عسکر غنی , علی تهرانی فر , مجید عزیزی ارانی , ارزیابی پتانسیل های زینتی 5 گونه وحشی بو مادران،کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهد , همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۹
 58. علی تهرانی فر , عسکر غنی , اکرم ابراهیم پورکومله , محمد حسن زاده خیاط , بررسی سازگاری کشت و ارزیابی پتانسیل دارویی و زینتی مریم گلی کبیر در شرایط آب و هوایی مشهد , همایش علمی توسعه گیاهان دارویی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۹
 59. حمیده پور , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , محمود شور , محمدرضا جوهرچی , عبدالقادر مومنی , فنولوژی و ویژگی های گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) در رویشگاه طبیعی آن , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۲
 60. هانیه هادیزاده , علی تهرانی فر , محمود شور , مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلو بوترازول بر روی گل مریم , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۲
 61. محمود شور , علی تهرانی فر , حسین نعمتی , یحیی سلاح ورزی , مختاریان , مصطفی رحمتی , برررسی و تعیین مقاومت به سرما ویخ زدگی برخی ارقام تجاری انگور در منطقه خراسان , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۲
 62. علی برادران راد , حسین آروئی , علی تهرانی فر , بررسی تاثیر بستر و تراکم کشت بر برخی صفات رویشی عملکرد ریشه و اسانس گیاه دارویی سنبل الطیب (Valerina officinallis L.) در سیستم کشت هیدرو پونیک فضای باز , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۲
 63. علی تهرانی فر , پیام پاکدل , سیدحسین نعمتی , اثر دو نوع خاکپوش چیپس چوب و کمپوست زباله شهری بر درجه حرارت و رطوبت خاک ، رشد علف هرز و صفات رشدی گل جعفری Tagets patula , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۲
 64. سیدحسین نعمتی , اکرم ابراهیم پورکومله , علی تهرانی فر , مجید عزیزی ارانی , بررسی اثر میزان آب آبیاری و تغذیه بر صفات کمی و کیفی 6 رقم آفتابگردان زینتی برای توصیه در فضای سبز , سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲/۰۵
 65. علی تهرانی فر , یحیی سلاح ورزی , چگونگی امکان استفاده از انار در فضاهای سبز مناطق کویری , دومین جشنواره انار یاقوت کویر فردوس , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۰۹
 66. علی تهرانی فر , یحیی سلاح ورزی , انار کویر, یک درختچه با کاربردهای فراوان , دومین جشنواره انار یاقوت کویر فردوس , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۰۹
 67. علی تهرانی فر , یحیی سلاح ورزی , موقعیت انار در ایران , دومین جشنواره انار یاقوت کویر , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۰۹
 68. سیدمجید زرگریان , علی تهرانی فر , مریم کهربائیان , استفاده از مالچ با زیر پوشش پلاستیک جهت صرفه جویی در مصرف آب و هزینه های نگهداری بسترهای فضای سبز , چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۸/۱۷
 69. علی تهرانی فر , مرتضی مرادیخواه , سیدمجید زرگریان , مریم کهربائیان , بهداد علیزاده , نگاه اقتصادی به فضای سبز بر پایه تولیدات جنبی و کارکردهای عملی , دومین همایش ملی فضای سبز شهری , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۴/۰۸
 70. علی تهرانی فر , سیدمجید زرگریان , مرتضی مرادی خواه , مریم کهربائیان , گزینش منطقه ای گیاهان، ابزاری مفید و کارآمد در مدیریت اقتصادی فضای سبز , دومین همایش ملی فضای سبز شهری , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۴/۰۸
 71. یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , علی گزانچیان , حسین آروئی , بررسی اثرات تنش خشکی بر صفات مرفولوژیک ریشه در گراس های چمنی بومی و وارداتی , پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۶/۱۲
Papers in Conference
 1. moslem salehi , Mahmoud Shoor , Ali Tehranifar , Leila Samiei , Iris spuria subsp. Musulmanica, A Valuable and Endangered Species in Iran , International Symposium on Role of Plant Genetic Resources on Reclaiming Lands and Environment Deteriorated , 2016-05-16
 2. Sajad Alipour , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , Leila Samiei , Homayuon Farahmand , Fritillaria raddeana: an important and neglected species of fritillaria in northeastern provinces of iran , International Symposium on Role of Plant Genetic Resources on Reclaiming Lands and Environment Deteriorated , 2016-05-16
 3. Mahboubeh Davoudi Pahnekolayi , Ali Tehranifar , Leila Samiei , Mahmoud Shoor , Optimization of the micro-propagation protocol of two native rose species of Iran (Rosa canina and Rosa beggeriana). , 3rd International Conference on Quality Management in Supply Chains of Ornamentals. , 2015-05-01
 4. Mahboubeh Davoudi Pahnekolayi , Leila Samiei , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , Investigation of micropropagation of Rosa canina in different medium in vitro condition , اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران , 2014-10-21
 5. mahbobeh davudi , Ali Tehranifar , Leila Samiei , Mahmoud Shoor , MICROPROPAGATION OF ROSA CANINA IN DIFFERENT CONCENTRATIONS OF PLANT GROWTH REGULATORS , سومین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2014-05-14
 6. Ali Tehranifar , Atefe Ameri , Effect of humic acid on nutrient uptake and physiological characteristic Fragaria ananassa var: Camarosa , 7th International Strawberry Symposium (VII ISS , 2012-02-18
 7. Ali Tehranifar , payam pakdel , Seyyed Hossein Neamati , Amir Lakzian , Effect of four types of mulch including wood chips, municipal compost, sawdust and gravel in four different thicknesses on soil temperature, soil moisture and weeds growth , International Symposium on Organic Matter Management and Compost Use in Horticulture , 2011-04-04
 8. Ali Tehranifar , Yahya selahvarzi , Behdad Alizadeh , Effect of different growing media on growth and development of two lilium (Oriental and Asiatic hybrids) types in soilless condition , 2th International symposium on genus Lilium , 2010-08-30
 9. مهرداد علیزاده , Ali Tehranifar , Hassan Aghel , maryam kahrobaeian , seyedmajid zargarian , hadi zarghani , Lilium ledebourii (Baker) Bioiss, common Iranian name, \"Susan-E-Chelcheragh , 2th International Congress Lilium , 2010-08-29
 10. Mahmoud Shoor , Ali Tehranifar , Asghar Khoshnood Yazdi , Effect of some microelements fertilizers on quantitative traits in tuberose (Polianthes tuberosa L. var. Double). , 28th international horticultural congress , 2010-08-22
 11. Mahmoud Shoor , Ali Tehranifar , Seyyed Hossein Neamati , Yahya selahvarzi , محمد رحمتی , Evaluate and Appointment to Chillig and Freezing Resistance in Three Comertial cultivar Grape( Vitis vinifera L.) in north of Khorasan. , 28th International horticultural congress , 2010-08-22
 12. Ali Tehranifar , Mahvash Zarei , Behnam Esfandiyari , Zahra Nemati , Composition of Chemical and Antioxidant Properties of Pomegranate Juices from Eight , 28th-International Horticultural Congress , 2010-08-22
 13. akram amiri , Seyyed Hossein Neamati , Mahmoud Shoor , Ali Tehranifar , M. Taghizadeh , A Study on the Effect of Sterile Conditions and Hormone Types on the Inhibition of Necrosis Leaf Explants of African Violet (Saintpaulia ionantha) in vitro Culture , 28th international horticultural congress , 2010-08-22
 14. Seyyed Hossein Neamati , , Ali Tehranifar , Hossein Arouiee , The Study of Improvement of Tomato Lines for the Longevity Period of Fruits , 28th International horticultural congress , 2010-08-22
 15. Seyyed Hossein Neamati , atefe tabasi , Ali Tehranifar , The Effects of Shrub Pruning and Fruit Pruning on Yield Efficiency of Three Tomato Cultivars , 28th International horticultural congress , 2010-08-22
 16. Zahra Karimian Fariman , Seyyed Hossein Neamati , Ali Tehranifar , Amir Lakzian , Effects of Foliar Nutrition and Media on Vegetative and Reproductive Characteristics of Pepino (Solanum muricatum) as a New Vegetable in Iran , 28th International horticultural congress , 2010-08-22
 17. Mahdiyeh Kharrazi , Seyyed Hossein Neamati , Abdolreza Bagheri , Ali Tehranifar , شریفی علی , Effect of Kinetin and Benzylaminopurine on in vitro Shoot Multiplication of Carnation (Dianthus caryophyllus L.) , 28th International horticultural congress , 2010-08-22
 18. Yahya selahvarzi , Ali Tehranifar , vahid jahanbakhsh mashhadi , Antioxidant and Antifungal Activity of Different Parts of Pomegranate (Punica granatum L.) Depends on its Phenolic Content , 28th International Horticulture Congress , 2010-08-22
 19. Yahya selahvarzi , Gholam Hossein Davarynejad , Ali Tehranifar , Seyyed Hossein Neamati , Ahmad Nezami , Different Physiochemical and Metabolic Responses of Pomegranate Genotypes to Freezing Stress , 28th International Horticultural Congress , 2010-08-22
 20. , Ali Tehranifar , Gholam Hossein Davarynejad , Esmat Mahdikhani Moghadam , مهدی مکرم , Studies on Growth Disorders of Pistachio Caused by Root-Knot Nematode (Meloidogyne javanica) in Mahvelat Iran , 28th International Horticultural Congress , 2010-08-22
 21. Mahnaz Kiani Fariz , Homa zarghami , Ali Tehranifar , Farshid Memariani , In Vitro Propagation of Colutea gifana, an Endangered Species in Iran , 17th Annual Conference of the American Society for Horticultural Science , 2010-08-02
 22. Mahnaz Kiani Fariz , Homa zarghami , Ali Tehranifar , Farshid Memariani , In Vitro Propagation of Colutea gifana, a Rare and Endangered Species in Iran , 28th Internatiomal Horticultural Congress , 2010-07-22
 23. Hossein Arouiee , Saeed Karbin , Ali Tehranifar , Fresh yield and Esential Oil yield of Mentha x piperita L. in Open Field Soilless Culture and Conventional Condition , International Conference and Exhibition on Soilless Culture , 2010-03-08
 24. Hossein Arouiee , ali bradarand rad , Ali Tehranifar , Effects of Different Media on Valeriana officinalis L. Root and Essential Oil Yield Under Open Field Soilless Culture Conditions , International Conference and Exhibition on Soilless Culture , 2010-03-08
 25. Behdad Alizadeh , Ali Tehranifar , H. Salehi , mina momayyezi , Investigation on five ryegrass cultivars response to increasing salt (Nacl) in irrigation water , 2th international Conference on landscape and urban Horticulture , 2009-06-09
 26. Behdad Alizadeh , Ali Tehranifar , H. Salehi , Mahmoud Shoor , seyedmajid zargarian , maryam kahrobaeian , Allelopathic effect of Pinus elderica Medw. Leaf extract on seed germination and seedling growth of four turfgrass genera , 2th international Conference on landscape and urban Horticulture , 2009-06-09
 27. Ali Tehranifar , Interaction effects of paclobutrazol and salinity on , IV Strawberry symposium , 2008-03-19
 28. Ali Tehranifar , salma jamalian nasrabadi , عنایتا.. تفضلی , سعید عشقی , Gholam Hossein Davarynejad , Paclobutrazol Can Reduce the Negative Effects of Salinity on Reproductive Growth, Yield and Fruit Quality of Strawberry Plants , VI Iinternational Strawberry Symposium , 2008-03-03
 29. Ali Tehranifar , سلما جمالیان , عنایت ا... تفضلی , غلامحسین داوری نژاد , سعید عشقی , بر همکنش پاکلوبوترازول و شوری بر فوتوسنتز و رشد رویی توت فرنگی , , 0000-00-00
 30. Ali Tehranifar , اثر شرایط مختلف پیش از برداشت بر روی کیفیت ماندگاریی پس از برداشت ژربرا شاخه بریده , , 0000-00-00
Persian Papers in Journal

 1. عطیه اورعی گلمکانی , علی تهرانی فر , احمد نظامی , محمود شور , تاثیر سطوح آبیاری بر بهبود تحمل به تنش یخ‌زدگی در گیاه بنفشه درشرایط کنترل شده , علوم باغبانی , دوره ( ۳۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴, صفحه ۱۵۶-۱۶۴
 2. محمود شور , زکیه شریعتمداری , پرویز رضوانی مقدم , علی تهرانی فر , احمد احمدیان , مطالعه برخی شاخص های رشد زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر مصرف کودهای آلی , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰, صفحه ۲۵-۳۲
 3. مسلم صالحی , محمود شور , علی تهرانی فر , لیلا سمیعی , ارزیابی تیمارهای مختلف بر بهبود جوانه زنی بذر زنبق نمکزار , تولیدات گیاهی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶, صفحه ۱۲۵-۱۳۴
 4. سجاد علی پور , علی تهرانی فر , محمود شور , لیلا سمیعی , همایون فرهمند , نقش چینه سرمایی و پیش تیمار با آرژینین و جیبرلیک اسید روی ویژگی‌های جوانه‌زنی گیاه بومی لاله واژگون گرگانی , علوم و فناوری بذر ایران , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶, صفحه ۱۳۵-۱۴۲
 5. مهین نیکو , محمود شور , علی تهرانی فر , الهام سعیدی پویا , بررسی پاسخ های رشدی بخش هوایی و زیر زمینی گل لیزیانتوس تحت افزایش گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن در کشت هیدروپونیک , علوم باغبانی , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۶۳۴-۶۴۲
 6. رسول عباس زاده فاروجی , محمود شور , علی تهرانی فر , بهرام عابدی , نسیم صفری , بررسی اثرات اسید هیومیک و اسید فولویک بر روی برخی صفات مورفولوژیک گیاه زینتی شمعدانی (Plargonium spp.) , علوم باغبانی , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹
 7. مهین نیکو , محمود شور , علی تهرانی فر , الهام سعیدی پویا , اثر غنی سازی دی اکسید کربن بر روی خصوصیات برگ و تغییرات میزان رنگیزه های دو رقم گل شاخه بریده لیزیانتوس در شرایط کشت هیدروپونیک , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۱-۱۰
 8. زهرا شعبانی , بهرام عابدی , ابراهیم گنجی مقدم , علی تهرانی فر , بهینه سازی عوامل موثر در ازدیاد درون شیشه ای پایه میروبالان c۲۹ , علوم باغبانی , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۴۳۸-۴۴۷
 9. امیر حسن حسینی , علی تهرانی فر , لیلا سمیعی , محمود شور , فرشید معماریانی , جمع آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی گونه های آلیوم (Allium L. ) بومی خراسان , علوم باغبانی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۷۰۱-۷۱۳
 10. مریم جبارزاده , علی تهرانی فر , جعفر امیری , بهرام عابدی , بررسی نقش حفاظتی نیتریک اکسید در کاهش صدمات ناشی از تنش شوری در گیاه همیشه بهار (L. cv. Gitan Orange (Calendula officinalis , علوم باغبانی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۱۸۵-۱۹۱
 11. نوید وحدتی مشهدیان , علی تهرانی فر , فاطمه کاظمی , ارزیابی مقاومت برخی گونه های گیاهی به سرما و خشکی برای کاربرد در بامهای سبز گسترده در شرایط اقلیمی مشهد , علوم محیطی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۲۹-۴۴
 12. سیده زینب عطاری قوچانی , محمود شور , محمود قربان زاده نقاب , علی تهرانی فر , سعید ملک زاده شفارودی , بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های زنبق (Iris spp) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR , علوم باغبانی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۳۷۶-۳۸۲
 13. مسعود اسکندری تربقان , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , لیلا سمیعی , تجزیه پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ های گلرنگ , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۱۰۵-۱۱۷
 14. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , پیش بینی تاثیر فضای سبز بر تغییرات خرد اقلیمی اماکن مسکونی مشهد طی گرمترین دوره سال , علوم باغبانی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۵۳۷-۵۴۶
 15. نفیسه دولتیان شیروان , امیر لکزیان , امیر فتوت , علی تهرانی فر , اثر اسید هومیک بر برخی صفات رویشی و فیزیولوژیک توت فرنگی رقم سلوا در شرایط گلخانه , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۷۱-۸۳
 16. سید مجید زرگریان , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , بهرام سیاوش پور , اثر اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگ یهای مورفوفیزیولوژیک گ لهای بستری خانواده آفتابگردان تحت شرایط کم آبی , علوم باغبانی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱۵۱-۱۶۲
 17. سیدمجید زرگریان , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , بهرام سیاوش پور , اثر اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک گلهای بستری خانواده آفتابگردان تحت شرایط کم آبی , علوم باغبانی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۱۵۱-۱۶۲
 18. آزاده موسوی بزاز , علی تهرانی فر , محمد کافی , علی گزانچیان , محمود شور , تأثیر شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در توده‌های بومی گراس فسکویه بلند در ایران , علوم باغبانی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۲۶۹-۲۷۶
 19. میثم منصوری , محمود شور , علی تهرانی فر , یحیی سلاح ورزی , اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و تیامین بر خصوصیات کمی و کیفی گل ژربرا رقم پینک الگانس(Gerbera jamesonii L. cv. Pink Elegance) , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸, صفحه ۱۵-۲۳
 20. امیرحسن حسینی , علی تهرانی فر , لیلا سمیعی , محمود شور , فرشید معماریانی , بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکست خواب بذر Allium kuhsorkhense بومی خراسان , تحقیقات بذر , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱-۱۰
 21. روح اله عامری , مجید عزیزی ارانی , علی تهرانی فر , وحید روشن , ررسی اثر ترکیبات ضدتعرق طبیعی بر برخی از صفات فیزیولوژیکی و بیولوژیکی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum) تحت شرایط تنش خشکی , علوم باغبانی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۵۵-۶۷
 22. اکرم ولی زاده قلعه بیک , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , حجت امامی , تاثیر سوپرجاذب A200، نتونیت و تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک و ویتامین ث کاهو در شرایط گلخانه ای , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۱۵۷-۱۶۷
 23. رضا موسی زاده , محمود شور , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی مختاریان , بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور بر اساس صفات مورفولوژیک , پژوهش های تولید گیاهی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۷۹-۱۹۲
 24. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , مطالعه تاثیرات پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد , علوم باغبانی ایران , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۴۷۳-۴۶۱
 25. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , پیش‌بینی میزان رشد ابعاد مختلف زیتون تلخ(Melia azedarach) و توت زینتی (Morus alba) در فضای سبز شهری , تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۹۹-۱۰۹
 26. مریم کمالی , محمود شور , علی تهرانی فر , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , ارزیابی اثر تنش شوری و افزایش دی‌اکسید‌کربن بر تجمع پرولین، کربوهیدرات و سایر صفات فیزیومورفولوژیک گل زلف عروس (Amaranthus tricolor L.) , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۲۳۱-۲۴۱
 27. ناهید زمردی خشتی , محمود شور , علی تهرانی فر , مرتضی گلدانی , تاثیر دی‌اکسید کربن برصفات مورفوفیزیولوژیکی دو گونه فیکوس زینتی ( Ficus benjamina و ( Ficus elasticaدر شرایط گلخانه , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۳۱-۳۹
 28. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , مطالعه تأثیر پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد , علوم باغبانی ایران , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۴۶۱-۴۷۳
 29. رضا موسی زاده , محمود شور , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی مختاریان , بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور با استفاده از صفات کمی و کیفی میوه , تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۳۳۵-۳۴۷
 30. سمانه محمدی , حسین آروئی , Mohammad Hossein Aminifard , علی تهرانی فر , وحید جهانبخش مشهدی , Effects of Essential Oils to Control Rhizopus stolonifer in vitro and in vivo on Strawberry , Archives of Phytopathology and Plant Protection , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۲۴۷۴-۲۴۸۴
 31. علی تهرانی فر , مهدی زارعی محمدآباد , بهنام اسفندیاری , زهرا نعمتی , ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﻮه 30 رﻗﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺎر اﻳﺮان , علوم باغبانی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۳۱۲-۳۱۸
 32. علی تهرانی فر , حمیده رستگاری هدشی , سیدحسین نعمتی , محمد رضا وظیفه شناس , ﮐﺎرﺑﺮد اﺳﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺴﯿﻠﯿﮏ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯿﻮه ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ اﻧﺎر و ﻧﮕﻬﺪاری در اﻧﺒﺎر ﺳﺮد , علوم باغبانی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۳۶۰-۳۶۸
 33. سعید دقیقی , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی نخعی , مهدی جهانی , سعید ملک زاده شفارودی , بررسی تاثیر دور آبیاری بر میزان میکوریزا درختان عناب Ziziphus jujuba Mill. , پژوهش های تولید گیاهی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۱۹۱-۲۰۲
 34. حسین عراقی , علی تهرانی فر , بهرام عابدی , محمود شور , تغییرات فصلی مقادیر نشت الکترولیتی،کربوهیدرات های محلول و رشد مجدد قلمه های چهار رقم انگور، (V.vinifera) تحت تنش یخ زدگی , علمی کشاورزی , دوره ( ۳۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۴۹-۶۱
 35. اکرم امیری , مینا تقی زاده , محمود شور , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , بررسی جنبه های باززایی درون شیشه ای بنفشه آفریقایی (Saintpaulia ionantha Wendl.) و ریشه زایی برون شیشه ای آن , فناوری تولیدات گیاهی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱۲۱-۱۳۱
 36. علی تهرانی فر , سیده زینب قاضی مطلق , حسین آروئی , وحید جهانبخش مشهدی , بررسی اثرضد قارچی اسانس چندین گیاه دارویی و پارابن‌ها درکشت درون شیشه‌ای گیاه سیب (Malus domestica cv.Gala , فناوری تولیدات گیاهی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱۳۳-۱۴۸
 37. عسکر غنی , علی تهرانی فر , ولی اله قاسمی عمران , سمیرا هاتفی اولائی , ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن رﻳﺰازدﻳﺎدی درون ﺷﻴﺸﻪای ﮔﻴﺎه ﻛﺎﻛﻞ زری Pseudohandelia umbellifera (Boiss.) Tzvel , علوم باغبانی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۱۴۴-۱۵۳
 38. غلامرضا چنارانی , محمود شور , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , غلامحسین داوری نژاد , اثر سطوح مختلف شدت نور و دی اکسیدکربن بر ریشه زایی قلمه های گیاه کروتون (Codiaeum variegatum , علوم باغبانی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۱۱۶-۱۲۴
 39. امیر لکزیان , ولی فیضی اصل , علی تهرانی فر , اکرم حلاج نیا , حدیثه رحمانی , پیام پاکدل , هدایت محسنی , آرزو طالبی دلوئی , رزیابی دلایل سرخشکیدگی و زردی زود هنگام درختان چنار (platanus sp.) در شهر مشهد با استفاده از تجزیه رگرسیون مکانی (GGE biplot) , علوم باغبانی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۲۵۹-۲۷۴
 40. یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , تاثیر اسانس برخی گیاهان دارویی و پوشش پلی اتیلنی بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم شیشه کپ) , علوم باغبانی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۳۱۸-۳۲۵
 41. رضا موسی زاده , محمود شور , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی مختاریان , بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره بذر برخی ارقام انگور , پژوهش های علوم گیاهی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۹-۱۳
 42. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی شریف آباد , بهینه سازی کشت نوک شاخساره میخک (Dianthus caryophyllus L.) در شرایط درون شیشه ای , فن آوری زیستی در کشاورزی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۱۱-۱۹
 43. علی اکبر شکوهیان , غلامحسین داوری نژاد , علی تهرانی فر , علی ایمانی , علی رسولزاده , اثر ریزموجودات مفید در شرایط تنش آبی بر تشکیل جوانههای گل دو ژنوتیپ بادام , علوم باغبانی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۲۱۷-۲۲۶
 44. حسین عراقی , علی تهرانی فر , بهرام عابدی , غلامحسین داوری نژاد , محمود شور , بررسی نیاز سرمائی چهار رقم تجاری انگور , علوم باغبانی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۵۲-۵۸
 45. حسن بیات , سیدحسین نعمتی , عبدالرضا باقری , علی تهرانی فر , مرجان ساعی , هتروزیس و قابلیت ترکیب پذیری لاین های اینبرد اطلسی (Petunia hybrida Hort.)برای صفات زینتی , به نژادی نهال و بذر , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۱۵۹-۱۷۷
 46. رضا موسی زاده , محمود شور , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی مختاریان , شناسایی برخی ارقام انگور بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی میوه و بذر آنها , پژوهش های علوم گیاهی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱-۹
 47. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , بررسی اثر نسبت آمونیوم به نیترات و غلظت آگار بر ریزازدیادی میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Mondeo Kgr , علوم باغبانی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۳۶۴-۳۶۹
 48. محمد گلرنگ , محمود شور , علی تهرانی فر , سیدمحمد جوادموسوی , اثر نوع بستر و شبکه های کاشت روی صفات کیفی چمن رول (قطعه ای) , علوم باغبانی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۳۸۵-۳۹۳
 49. رضا موسی زاده , محمود شور , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی مختاریان , بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی برخی ارقام انگور بومی استان خراسان رضوی , میوه های ریز , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۵۷-۷۲
 50. حسن بیات , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , نوید وحدتی مشهدیان , یحیی سلاح ورزی , تاثیر سالیسیلیک اسید بر رشد و خصوصیات زینتی اطلسی ایرانی (Petunia hybrida) تحت شرایط تنش شوری , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۴۳-۵۱
 51. سمانه محمدی , حسین آروئی , علی تهرانی فر , وحید جهانبخش مشهدی , کاربرد اسانس گیاهان دارویی در کنترل پوسیدگی پس ازبرداشت توت فرنگی رقم سلواناشی از قارچ Botrytis cinerea , فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۵۵-۷۳
 52. زهرا نعمتی , علی تهرانی فر , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی , سیدحسین نعمتی , بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های انار از هفت منطقه ایران با استفاده از نشانگر AFLP , علوم باغبانی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷, صفحه ۲۶۳-۲۷۰
 53. مریم کمالی , محمود شور , یحیی سلاح ورزی , مرتضی گلدانی , علی تهرانی فر , تاثیر غنی سازی با دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه آمارانتوس زینتی (Amaranthus tricolor L.) , علوم باغبانی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۱۷۸-۱۸۸
 54. امیر لکزیان , ولی فیضی اصل , علی تهرانی فر , اکرم حلاج نیا , حدیثه رحمانی , پیام پاکدل , سید هدایت محسنی , آرزو طالبی , تعیین ‌نرم‌های دریس و ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای درختان چنار (Platanus sp.) در مشهد , علوم باغبانی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۳۵-۴۴
 55. مریم کمالی , سیده مهدیه خرازی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , اثر سالیسیلیک اسید بر رشد و برخی صفات مورفیزیوفولوژیک گل تکمه ای (Gompherana globosa) در شرایط تنش شوری , علوم باغبانی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۱۰۴-۱۱۲
 56. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , مهناز آشنائی , بررسی اثر نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت بر باززایی مستقیم میخک (Dianthus caryophyllus L.) , فن آوری زیستی در کشاورزی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۳۵-۴۲
 57. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , احمد شریفی , عبدالرضا باقری , بررسی اثرات نوع و غلظت سیتوکنین بر تکثیر درون شیشه ای و میزان شیشه ای شدن ریزنمونه های چهار ژنو تیپ میخک Dianthus caryophyllus L , علوم باغبانی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۳۷۶-۳۸۳
 58. مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , تأثیر توأم آبیاری با آب شور و غلظت دی اکسید کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک.) گیاه گل تکمه ای (Gomphrena globosa , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱, صفحه ۱۴۵۷-۱۴۶۷
 59. عاطفه عامری سیاهوئی , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , محمود شور , تاثیر بستر های مختلف کشت بر رشد رویشی و عملکرد سه رقم توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاک , میوه های ریز , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۳۵-۵۰
 60. حسین عراقی , علی تهرانی فر , محمود شور , بهرام عابدی , یحیی سلاح ورزی , تاثیر تنش یخ زدگی بر مقادیر نشت الکترولیتی، پرولین و رابطه آن با رشد مجدد در برخی ارقام انگور , میوه های ریز , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۷۹-۹۲
 61. سلمان شوشتریان , حسن صالحی , علی تهرانی فر , بررسی خصوصیات رشد و نمو ده گونه گیاه پوششی در فضای سبز جزیره کیش در فصل گرم , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۵۱۴-۵۲۴
 62. پیام پاکدل , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , امیر لکزیان , سیده مهدیه خرازی , اثر چهار نوع خاکپوش چیپس، چوب ، کمپوست زباله شهری ، خاک اره و سنگریزه در سه ضخامت مختلف بر رشد درخت چنار , علوم باغبانی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸, صفحه ۲۹۶-۳۰۳
 63. مرتضی اعلامی , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , یحیی سلاح ورزی , بررسی اثر سوپرجاذب، پاکلوبوترازول و دور آبیاری بر خصوصیات کیفی و رشد چچم (Lolium perenne cv. Barbal ) در شرایط آب و هوایی مشهد , علوم باغبانی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۲۸۸-۲۹۵
 64. رضا منصوری ده شعیبی , غلامحسین داوری نژاد , حسین حکم آبادی , علی تهرانی فر , ارزیابی تغییرات پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژی جوانه گل ارقام پسته , علوم باغبانی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۱۶-۱۲۱
 65. مجتبی خرمی راد , محمود شور , یوسف حمیداوغلی , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , مصطفی صالحی فر , اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی دو رقم تجاری آنتوریوم Anthurium andraeanumدر شرایط درون شیشه ای , علوم باغبانی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۳۷-۱۴۶
 66. فاطمه نعمت الهی , علی تهرانی فر , مجید عزیزی ارانی , غلامحسین داوری نژاد , تاثیرات متقابل شاخه های گل بریده بر عمر انباری آنها در محلول گلجایی , علوم باغبانی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵, صفحه ۱۲۲-۱۲۹
 67. عسکر غنی , علی تهرانی فر , مجید عزیزی ارانی , محمد تقی عبادی , اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان اسانس بومادران هزار برگ , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴, صفحه ۴۴۷-۴۵۳
 68. صفیه وطن دوست جرتوده , غلامحسین داوری نژاد , علی تهرانی فر , حامد کاوه , اثر تیمار های اکسینی و نوع قلمه بر ریشه زایی قلم ههای ارقام نطنز، سبری و شکری گلابی , علوم باغبانی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۳۸-۴۴
 69. یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , وحید جهانبخش مشهدی , ارتباط فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضد قارچی عصاره قسمت‌های مختلف انار (Punica granatum L.) با محتوای فنولیکی آن , تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۴۷-۵۶
 70. حمیده پور , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , محمود شور , محمدرضا جوهرچی , بررسی آرایش و عمق کشت بذر بر خصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاهچه به منظور اهلی-سازی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) , علوم باغبانی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۱۳۶-۱۴۱
 71. یحیی سلاح ورزی , غلامحسین داوری نژاد , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , احمد نظامی , بررسی پاسخ های فیزیوشیمیایی شش رقم انار خراسان تحت تنش یخ زدگی , علوم و فنون باغبانی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۱۹۷-۲۰۸
 72. محمود شور , علی تهرانی فر , اصغر خوشنودیزدی , اثر برخی عناصر غذایی کم مصرف بر صفات کمی گل مریم رقم دابل , علوم باغبانی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۴۵-۵۲
 73. هانیه هادی زاده , علی تهرانی فر , محمود شور , سیدحسین نعمتی , مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریم L. Polianthes tuberose و امکان تولید آن به شکل گلدانی , علوم باغبانی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۷-۱۳
 74. عسکر غنی , اکرم ابراهیم پورکومله , علی تهرانی فر , محمد حسن زاده خیاط , مطالعه سازگاری رشد و نمو و پتانسیل دارویی و زینتی مریم گلی کبیر در شرایط اقلیمی مشهد (Salvia sclarea) , پژوهش های تولید گیاهی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵, صفحه ۷۷-۹۰
 75. سلمان شوشتریان , علی تهرانی فر , حسین انصاری , بررسی کاربرد پساب های شهری تصفیه شده درآبیاری گیاهان فضای سبز شهری مشهد , مشهد پژوهی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴, صفحه ۱-۲۹
 76. زهرا کریمیان , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , امیر لکزیان , تاثیر بستر کشت و تغذیه بر صفات رویشی وزایشی پپینو (Solanum muricatum) , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲, صفحه ۴۵-۵۹
 77. راضیه اکبری , علی تهرانی فر , بررسی اثر دما و زمان انبار داری پیاز، روی رشد رویشی و زایشی گل مریم Polianthes tuberosa L. , پژوهش های تولید گیاهی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۱۱۹-۱۳۳
 78. عسکر غنی , مجید عزیزی ارانی , علی تهرانی فر , ارزیابی پتانسیل های زینتی پنج گونه وحشی بومادران (Achillea) ، کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهد , علوم باغبانی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۰, صفحه ۲۵-۳۱
 79. محمود شور , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , یحیی سلاح ورزی , علی مختاریان , محمد رحمتی , بررسی و تعیین مقاومت به سرما ویخ زدگی سه رقم تجاری انگور در شمال خراسان , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹, صفحه ۱۵۹-۱۶۹
 80. عسکر غنی , مجید عزیزی ارانی , علی تهرانی فر , عکس العمل گونه های مختلف جنس بومادران به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول , تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵, صفحه ۲۶۱-۲۷۱
 81. علی تهرانی فر , سلمان شوشتریان , بررسی کاربرد گیاهان خشکی پسند زمین پوش در فضای سبز شهری مشهد , مشهد پژوهی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴, صفحه ۹۲-۱۰۵
 82. علی تهرانی فر , محسن کافی , مریم حقیقی پوده , غلامحسین داوری نژاد , سیدحسین نعمتی , شناسایی بهترین ترکیب مالچی و زمان کاشت جهت انجام هیدرو مالچینگ و تاثیر این خصوصیات بر برخی صفات کمی و کیفی چمن , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳, صفحه ۶۵۹-۶۶۶
 83. علی تهرانی فر , یحیی سلاح ورزی , علی گزانچیان , حسین آروئی , بررسی پاسخ های گراس های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 2- بخش هوایی , علوم باغبانی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱, صفحه ۱-۹
 84. محمد احمدی , غلامحسین داوری نژاد , مجید عزیزی ارانی , ناصر صداقت , علی تهرانی فر , تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر خصوصیات کیفی و افزایش عمر انباری دو رقم آلبالو , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۱۵۵-۱۶۶
 85. یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , علی گزانچیان , حسین آروئی , بررسی پاسخ های گراس های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 1- بخش زیرزمینی , علوم باغبانی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱, صفحه ۱-۱۲
 86. یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , علی گزانچیان , بررسی تغییرهای فیزیومورفولوژیک سبزفرش های بومی و خارجی، در تنش خشکی و آبیاری دوباره , علوم و فنون باغبانی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸, صفحه ۱۹۳-۲۰۴
 87. سیدحسین نعمتی , آزاده موسوی بزاز , علی تهرانی فر , سعید هاتفی , بررسی دورگ گیری و تعیین همبستگی بین صفات در ژنوتیپ های شب بو L. ) Matthiola incana) , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶, صفحه ۲۵-۵۵
 88. اکرم ابراهیم پورکومله , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , مجید عزیزی ارانی , اثر میزان آب آبیاری و تغذیه بر صفات کمی و کیفی شش رقم آفتابگردان زینتی (Helianthus annuus L.) , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲, صفحه ۶۳-۷۷
 89. سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , بررسی روشهای ازدیاد جنسی و رویشی سبزی جدید «پپینو pepino) ‚Solanum muricatum, Aiton) » در ایران , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲, صفحه ۴-۹
 90. محمود شور , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , یحیی سلاح ورزی , بهداد علیزاده , اثر انبارهای خنک واسید جیبرلیک بر برخی صفات کمی گل بریده مریم رقم دابل , فن آوری زیستی در کشاورزی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲, صفحه ۲۳۹-۲۴۶
 91. علی تهرانی فر , معصومه ژیان برجکی , سیدحسین نعمتی , محمدرضا جوهرچی , بررسی اثر سطوح آبیاری بر روی خصیصه های رویشی دو کونه کام تیغ و گرگ تیغ در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۰, صفحه ۱۳۵-۱۴۴
 92. مجید عزیزی ارانی , مصطفی اقابزرگی , محمد فارسی , علی تهرانی فر , جعفر ذوالعلی , مهدی قبولی , مطالعه واکنش ریشه‌زایی برخی از گیاهان باغبانی در تلقیح با Agrobacterium rhizogenes , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹
 93. علی تهرانی فر , مجتبی پوستچی اول , سیدحسین نعمتی , حسین آروئی , بررسی اثر محیط کشت بدون خاک روی برخی خصوصیات کمّی و کیفی سه رقم توت فرنگی , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲, صفحه ۳۵-۴۳
 94. لیلا سیدلر فاطمی , سید جلال طباطبایی , علی تهرانی فر , اثر نسبت های مختلف NH4:No3 بر رشد و عملکرد توت فرنگی در شرایط آبکشتی , علوم خاک و آب , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۴۳-۵۲
 95. حسین فولادی , مجید عزیزی ارانی , غلامحسین داوری نژاد , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , بررسی امکان ریشه دار نمودن خارج از فصل قلمه های نیمه خشبی رز، باران طلایی، توری و فندق با استفاده از سیستم مه افشانی و تیمارهای هورمونی , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶, صفحه ۳۴-۴۵
 96. کوروش شجیعی , روح انگیز نادری , احمد خلیقی , علی تهرانی فر , باز زایی و پرآوری شاخساره از ریز نمونه های بافتی مختلف و مقایسه ریشه زایی شاخساره ها در شرایط درون شیشه ای و درون گلخانه ای در 16 رقم تجاری بنفشه آفریقایی-Saintpaulia jonantha Wendl , علوم کشاورزی ایران , دوره ( ۳۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۱۱۰۳-۱۱۱۳
 97. معصومه ژیان برجکی , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , محمدرضا جوهرچی , اثر دور آبیاری و فاصله بوته روی ردیف بر فاکتورهای رویشی جاروی باغی , پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶, صفحه ۱۵-۲۵
Papers in Journal

 1. ali abdulsdad , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , Seyyed Hossein Neamati , Effect of Different Media on some Growth, Flowering and Biochemical Parameters of Two Cultivars of Gladiolus (Gladiolus grandiflorus L.) under Soilless Conditions , EN , Journal of Ornamental plants , Volume ( 21 ) , 2018-9, Pages 135-143
 2. Yaghoub Hojjati , Mahmoud Shoor , Ali Tehranifar , Bhram Abedi , Enhancing the Flower Colour Composition Pigments and Physiological Changes of Tulipa gesneriana ‘Daydream’ with Three Phytohormones and Sucrose , EN , Journal of experimental Biology and Agricultural Sciences , Volume ( 25 ) , 2018-8, Pages 133-139
 3. ali abdulsdad , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , Seyyed Hossein Neamati , Influence of Different Treatments of Putrescine, Nutrition and Media on some Flowering Parameters and Macronutrients Uptake of Two Cultivars of Gladiolus under Soilless Condition , EN , Journal of Applied Horticulture , 2018-8, Pages 675-682
 4. ali abdulsdad , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , Seyyed Hossein Neamati , Effect of Putrescine and Different Media on Vegetative Growth, Floret and some Biochemical Parameters of Gladiolus under Soilless Conditions , EN , International Journal of Current Microbiology and Applied Science , Volume ( 25 ) , 2018-6, Pages 135-143
 5. Yaghoub Hojjati , Mahmoud Shoor , Ali Tehranifar , Bhram Abedi , Modification of Flower Color Pigments and Color Composition with Hormonal Treatments and Sucrose in Tulipa gesneriana ‘Kingsblood’ , EN , Journal of Ornamental plants , Volume ( 25 ) , 2018-4, Pages 133-139
 6. atiyeh oraei , Ali Tehranifar , Ahmad Nezami , Mahmoud Shoor , Effects of drought stress on cold hardiness of non-acclimated viola (Viola × wittrockiana ‘ Iona Gold with Blotch ’ ) in controlled conditions , EN , Scientia Horticulturae , Volume ( 238 ) , 2018-4, Pages 98-106
 7. atefe ameri , Gholam Hossein Davarynejad , Nasrin Moshtaghi , Ali Tehranifar , Polyethylene glycol and chilling overcome Somatic embryogenesis obstacle in Pyrus communis , EN , Scientia Horticulturae , Volume ( 227 ) , 2018-1, Pages 57-64
 8. M. R. Amiryousefi , Mohebbat Mohebbi , Ali Tehranifar , Pomegranate seed clustering by machine vision , EN , Food Science and Nutrition , 2018-1
 9. MINA RAZMI , Bhram Abedi , Ali Tehranifar , A Study on the Effect of Nitrogen Spray at Different Times on Color and Yield Parameters of Grape cv. Pykany , EN , Erwerbs-Obstbau , Volume ( 14 ) , 2017-10, Pages 1-8
 10. payam pakdel , Seyyed Hossein Neamati , Ali Tehranifar , Fatemeh Kazemi , Amir Lakzian , EFFECT OF PLANTING BED CONDITIONS ON SOME GROWTH CHARACTERISTICS OF PLANE TREES IN NORTH EASTERN PART OF IRAN , EN , IIOAB Journal , Volume ( 8 ) , 2017-8, Pages 82-86
 11. Leila Samiei , Ali Tehranifar , MAEDEH AGHDAEI , Saeedreza Vessal , Control of In Vitro Contaminations in Dionysia tapetodes for Effective Micropropagation , EN , Journal of Ornamental plants , 2017-4
 12. Navid Vahdati Mashhadian , Ali Tehranifar , Fatemeh Kazemi , Energy conservation potential of an extensive green roof in Iran for one year duration , EN , Journal of Ornamental plants , Volume ( 7 ) , 2017-3, Pages 53-61
 13. tayebeh nazdar , Ali Tehranifar , Seyyed Hossein Neamati , Leila Samiei , Effect of Heat Stress Duration on Growth, Flowering and Electrolyte Leakage in Four Cultivars of Calendula officinalis , EN , Journal of Ornamental plants , Volume ( 7 ) , 2017-3, Pages 63-72
 14. Sohrab Davarpanah , Ali Tehranifar , Gholam Hossein Davarynejad , Mehdi Aran , Javier Abadía , Reza Khorassani , Effects of Foliar Nano-nitrogen and Urea Fertilizers on the Physical and Chemical Properties of Pomegranate (Punica granatum cv. Ardestani) Fruits , EN , HortScience , Volume ( 52 ) , 2017-2, Pages 288-294
 15. Navid Vahdati Mashhadian , Ali Tehranifar , Fatemeh Kazemi , Assessing chilling and drought tolerance of different plant genera on extensive green roofs in an arid climate region in Iran , EN , Journal of Environmental Management , Volume ( 192 ) , 2017-1, Pages 215-223
 16. Mahvash Zarei , Majid Azizi , , Ali Tehranifar , Evaluation of NaCl Salinity Tolerance of Four Fig Genotypes Based on Vegetative Growth and Ion Content in Leaves, Shoots, and Roots , EN , HortScience , Volume ( 51 ) , 2016-12, Pages 1427-1434
 17. mahdi mahmoudzadeh , Ali Tehranifar , Amir Fotovat , Mahmoud Shoor , Fatemeh Kazemi , Phytoremediation using Poa pratensis balin lawn and sludge in Mashad industrial town treatment plant , EN , IIOAB Journal , Volume ( 7 ) , 2016-10, Pages 224-231
 18. Sohrab Davarpanah , Ali Tehranifar , Gholam Hossein Davarynejad , Javier Abadía , Reza Khorassani , Effects of foliar applications of zinc and boron nano-fertilizers onpomegranate (Punica granatum cv. Ardestani) fruit yield and quality , EN , Scientia Horticulturae , Volume ( 210 ) , 2016-7, Pages 57-64
 19. seyedmajid zargarian , Ali Tehranifar , Seyyed Hossein Neamati , B Siavashpor , Effect of salicylic acid pretreatment on seed germination of 16 different ornamental landscape annuals under drought stress , EN , IIOAB Journal , Volume ( 7 ) , 2016-7, Pages 40-45
 20. ali baradaranrad , Hossein Arouiee , Ali Tehranifar , Effect of magnetic field on germination of two Calendula officinalis L. cultivars , EN , International Journal of Advanced Biotechnology and Research , Volume ( 7 ) , 2016-6, Pages 662-668
 21. mohammad aslanpour , H. Dolati Baneh , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , The effect of Mycorrhizal fungi on the amount of glycine betaine, soluble sugar,proline,leaf water content and leaf chlorophyll of the white seedless grape under drought stress conditions , EN , International Journal of Advanced Biotechnology and Research , Volume ( 7 ) , 2016-6, Pages 1119-1133
 22. azadeh mousavi bazaz , Ali Tehranifar , Mohammad Kafi , Ali Gazanchian , Mahmoud Shoor , Screening of Eleven Festuca arundinaceaNative Populationsfor Nacl Tolerance In Order to Use in Green Space , EN , Journal of Ornamental plants , Volume ( 5 ) , 2016-1, Pages 131-138
 23. hassan bayat , Seyyed Hossein Neamati , Ali Tehranifar , Ali Gazanchian , Screening different crested wheatgrass (Agropyron cristatum (L.) Gaertner.) accessions for drought stress tolerance , EN , Archives of Agronomy and Soil Science , Volume ( 62 ) , 2016-1, Pages 769-780
 24. mahdi mahmoudzadeh , Ali Tehranifar , Amir Fotovat , Mahmoud Shoor , Fatemeh Kazemi , The study of industrial town refinery sludge effects on Festuca arundinacea Schreb growth and phytoremediation capacity , EN , Journal of Biodiversity and Environmental Sciences , Volume ( 7 ) , 2015-11, Pages 59-68
 25. Mahboubeh Davoudi Pahnekolayi , Leila Samiei , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , The effect of medium and plant growth regulators on micropropagation of Rosa canina , EN , Journal of Plant Molecular Breeding , Volume ( 7 ) , 2015-6, Pages 61-71
 26. Maryam Afrousheh , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , وحیدرضا صفاری , Salicylic Acid Alleviates the Copper Toxicity in Zinnia eleganse , EN , Journal of Ornamental plants , 2015-4, Pages 125-131
 27. Maryam Afrousheh , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , Vahid Reza Safari , Salicylic Acid Alleviates the Copper Toxicity in Tagetes Erecta , EN , International Journal of Farming and Allied Sciences , Volume ( 4 ) , 2015-3, Pages 232-238
 28. zahra shabani , Ebrahim Ganji Moghadam , Bhram Abedi , Ali Tehranifar , Effect of media and plant growth regulators in micro propagation of Myrobalan29C rootstock , EN , Journal of Horticulture and Forestry , Volume ( 7 ) , 2015-3, Pages 57-64
 29. zahra shabani , E. Ganji Moghadam , Bhram Abedi , Ali Tehranifar , Effect of media and regulators of plant growth on micro propagation of Myrobalan 29C rootstock , EN , Journal of Horticulture and Forestry , Volume ( 7 ) , 2015-3, Pages 57-64
 30. Mahboubeh Zamanipour , Ebrahim Ganji Moghadam , Ali Tehranifar , Bhram Abedi , THE EFFECTS Of MEDIA, PLANT GROWTH REGULATORS AND APEX SIZE ON THE SUCCESS of MERISTEM CULTURE IN PRUNUS AVIUM CV PISHRAS-E-MASHHAD , EN , Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences , Volume ( 5 ) , 2015-1, Pages 924-929
 31. Mohammad Reza Vazifeshenas , Ali Tehranifar , Gholam Hossein Davarynejad , Seyyed Hossein Neamati , Self and Cross-Pollination Affect Fruit Quality of Iranian Pomegranate ‘Malas-e- Yazdi’ , EN , Advances in Environmental Biology , Volume ( 9 ) , 2015-1, Pages 1299-1301
 32. mina zarghami moghaddam , Mahmoud Shoor , Ali Ganjeali , Nasrin Moshtaghi , Ali Tehranifar , Effect of salicylic acid on morphological and ornamental characteristics of Petunia hybrida at drought stress , EN , Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences , Volume ( 4 ) , 2014-8, Pages 523-532
 33. safieh vatandoost , Gholam Hossein Davarynejad , Ali Tehranifar , Would Kaolin Particle Film Avoid Sunburn in “ Ardestani “ Pomegranate , EN , Advances in Environmental Biology , Volume ( 8 ) , 2014-7, Pages 607-610
 34. Ali Tehranifar , Mehdi Khayyat , Gholam Hossein Davarynejad , M.H. SAYYARI-ZAHAN , Vegetative growth, compatible solute accumulation, ion partitioning and chlorophyll fluorescence of ‘Malas-e-Saveh’ and ‘Shishe-Kab’ pomegranates in response to salinity stress , EN , Photosynthetica , Volume ( 52 ) , 2014-6, Pages 301-312
 35. Ali Tehranifar , saeed mahmoudi tabar , Yahya selahvarzi , Mahdiyeh Kharrazi , Ahmad Balandary , Biochemical changes in barberries during adventitious root formation: the role of indole-3-butyric acid and hydrogen peroxide , EN , Spanish Journal of Agricultural Research , Volume ( 12 ) , 2014-4, Pages 477-485
 36. mahbobeh davudi , Ali Tehranifar , Leila Samiei , Mahmoud Shoor , Micropropagation of Rosa canina through axillary bud proliferation , EN , Journal of Ornamental plants , Volume ( 4 ) , 2014-3, Pages 45-51
 37. akram valizadeh , Seyyed Hossein Neamati , Ali Tehranifar , Hojat Emami , Evaluation of Chlorophyll Fluorescence and Biochemical Traits of Lettuce under Drought Stress and Super Absorbent or Bentonite Application , EN , Journal of Stress Physiology and Biochemistry , Volume ( 10 ) , 2014-1, Pages 301-315
 38. Ali akbar shokouhian , Gholam Hossein Davarynejad , Ali Tehranifar , A. Imani , A. Rasoulzadeh , Investigation of effective Microorganisms (EM) Impact in Water Stress , EN , Journal of Basic and Applied Scientific Research , Volume ( 3 ) , 2013-12, Pages 86-92
 39. Elham Saeedi Pooya , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , Yahya selahvarzi , Hossein Ansari , The use of native turf mixtures to approach sustainable lawn in urban landscapes , EN , Urban Forestry and Urban Greening , Volume ( 12 ) , 2013-12, Pages 532-536
 40. Elham Saeedi Pooya , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , Yahya selahvarzi , Hossein Ansari , Different Growth Responses of Native Turfgrass Accessions to Regulated Deficit Irrigation , EN , International Journal of Agronomy and Plant Production , Volume ( 4 ) , 2013-11, Pages 2720-2728
 41. samane mohammadi , Hossein Arouiee , Mohammad Hossein Aminifard , Ali Tehranifar , vahid jahanbakhsh mashhadi , Effect of fungicidal essential oils against Botrytis cinerea and , EN , Archives of Phytopathology and Plant Protection , Volume ( 47 ) , 2013-8, Pages 1603-1610
 42. Seyyed Hossein Neamati , Ali Tehranifar , Behnam Esfandiyari , , Improvement ofVase Life and Postharvest Factors of Lilium orientalis'Boaquet' by Silver Nano Particles , EN , Notulae Scientia Biologicae , Volume ( 5 ) , 2013-8, Pages 490-493
 43. Sajede Karimpour , Gholam Hossein Davarynejad , Abdolreza Bagheri , Ali Tehranifar , In Vitro Establishment and Clonal Propagation of Sebri Pear Cultivar , EN , Journal of Agricultural Science and Technology , Volume ( 15 ) , 2013-7, Pages 1209-1217
 44. Mahnaz Kiani Fariz , Homa Zarghami , Farshid Memariani , Ali Tehranifar , In vitro propagation and conservation of Diaphanoptera khorasanica (Caryophyllaceae), a threatened endemic and potential ornamental species in northeast of Iran , EN , Journal of Cell and Molecular Research , Volume ( 4 ) , 2013-6, Pages 89-96
 45. elham saeedi pooya , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , Yahya selahvarzi , Hossein Ansari , Comparison of Native Turf grass Monoculture and Polycultures with Commercial Turf Mixture , EN , International Journal of Agronomy and Plant Production , Volume ( 4 ) , 2013-6, Pages 2194-2202
 46. sajede karimpour , Gholam Hossein Davarynejad , Abdolreza Bagheri , Ali Tehranifar , In Vitro Establishment and Clonal Propagation of Sebri Pear , EN , Journal of Agricultural Science and Technology , Volume ( 15 ) , 2013-6, Pages 1209-1217
 47. sajede karimpour , Gholam Hossein Davarynejad , Ali Tehranifar , Abdolreza Bagheri , Comparative Effects of Some PGRs Combination on Proliferation and Hyperhydricity of Sebri Pear Cultivar , EN , International Journal of Farming and Allied Sciences , Volume ( 2 ) , 2013-5, Pages 202-205
 48. Ali Tehranifar , Navid Vahdati Mashhadian , Yahya selahvarzi , hassan bayat , Treatment with Salicylic Acid extends the Vase Life of Important Commercial Cut Flowers , EN , Advanced Crop Science , Volume ( 3 ) , 2013-5, Pages 405-413
 49. atefe ameri , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , Gholam Hossein Davarynejad , Study of the Effect of Vermicompost as One of the Substrate Constituents on Yield Indexes of Strawberry , EN , Journal of Horticultural Science and Ornamental Plants , Volume ( 4 ) , 2012-12, Pages 241-246
 50. Ali Tehranifar , Atefe Ameri , Mahmoud Shoor , Gholam Hossein Davarynejad , Effect of substrate and cultivar on growth characteristic of strawberry in soilless culture system , EN , African Journal of Biotechnology , Volume ( 11 ) , 2012-7, Pages 11960-11966
 51. Ali Tehranifar , Atefe Ameri , Gholam Hossein Davarynejad , Mahmoud Shoor , The Effects of Substrate and Cultivar in Quality of Strawberry , EN , Journal of Biological and Environmental Sciences , Volume ( 6 ) , 2012-7, Pages 181-188
 52. Navid Vahdati Mashhadian , Ali Tehranifar , Seyyed Hossein Neamati , Yahya selahvarzi , Physiological and Morphological Responses of White Clover (Trifolium repens) and Red Clover (Trifolium pratense) Plants to Salinity Stress , EN , Journal of Ornamental plants , Volume ( 2 ) , 2012-7, Pages 233-241
 53. ahmad beikmohammadi , Ali Tehranifar , Seyyed Hossein Neamati , Mahmoud Shoor , Study of Dormancy Type and Effect of Different Pre-Sowing Treatments on Seed Germination of Bladder-Senna(Colutea bohsei Boiss.) in Laboratory Conditions , EN , Notulae Scientia Biologicae , Volume ( 4 ) , 2012-4, Pages 165-177
 54. Navid Vahdati Mashhadian , Ali Tehranifar , hassan bayat , Yahya selahvarzi , Salicylic and Citric acid treatments improve the vase life of cut chrysanthemum flowers , EN , Journal of Agricultural Science and Technology , Volume ( 14 ) , 2012-4, Pages 879-887
 55. Ali Tehranifar , Atefe Ameri , Effect of Humic Acid on Nutrient Uptake and Physiological Characteristic Fragaria ananassa var: Camarosa , EN , Journal of Biological and Environmental Sciences , Volume ( 6 ) , 2012-4, Pages 77-79
 56. , Ali Tehranifar , Mohammad Farsi , Amin Mirshamsi kakhki , Seyyed Hossein Neamati , Mehdi Khayyat , Evaluation of Genetic Diversity of Iranian Pomegranate Cultivars Using Fruit Morphological Characteristics and AFLP Markers , EN , Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca , Volume ( 40 ) , 2012-1, Pages 261-268
 57. hassan bayat , Seyyed Hossein Neamati , Abdolreza Bagheri , Ali Tehranifar , - - , Estimation of Heterosis and Combining Ability in Petunia (Petunia hybrida Hort , EN , Notulae Scientia Biologicae , Volume ( 4 ) , 2012-1, Pages 151-157
 58. M. Khayyat , Ali Tehranifar , mehdi zarei mohamadabad , Zahra Karimian , mohammadhossein aminifard , M. R. Vazifeshenas , , yoosef noori , M. Shakeri , EFFECTS OF POTASSIUM NITRATE SPRAYING ON FRUIT CHARACTERISTICS OF ‘MALAS YAZDI’ POMEGRANATE , EN , Journal of Plant Nutrition , Volume ( 35 ) , 2012-1, Pages 1387-1393
 59. Ali Tehranifar , Yahya selahvarzi , Mahdiyeh Kharrazi , vahid jahanbakhsh mashhadi , High potential of agro-industrial by-products of pomegranate (Punica granatum L.) as the powerful antifungal and antioxidant substances , EN , Industrial Crops and Products , Volume ( 34 ) , 2011-11, Pages 1523-1527
 60. Salman Shooshtarian , Ali Tehranifar , Askar Ghani , Mahnaz Kiani Fariz , Effects of irrigation frequency regimes on morphological and physiological characteristics of six sedum species , EN , African Journal of Agricultural Research , Volume ( 6 ) , 2011-11, Pages 5694-5700
 61. shadan khorshidi , Gholam Hossein Davarynejad , Ali Tehranifar , Esmaeil Fallahi , Effect of Modified Atmosphere Packaging on Chemical Composition, Antioxidant Activity, Anthocyanin, and Total Phenolic Content of Cherry Fruits , EN , Horticulture, Environment, and Biotechnology , Volume ( 52 ) , 2011-10, Pages 471-481
 62. Ali Tehranifar , azadeh mousavi bazaz , Effect of ethanol, methanol and essential oils as novel agents to improve vase-life ofAlstroemeria flowers , EN , Journal of Biological and Environmental Sciences , Volume ( 5 ) , 2011-8, Pages 41-46
 63. Zahra Karimian , Ali Tehranifar , Effect of Essential Oils, Ethanol a nd Methanol to Extend the Vase-life of Carnation ( Dianthus caryophyllus L.) Flowers , EN , Journal of Biological and Environmental Sciences , Volume ( 5 ) , 2011-7, Pages 91-94
 64. Mahsa Shahrokhi , Ali Tehranifar , Haneie Hadizadeh , Yahya selahvarzi , Effect of Drought Stress and Paclobutrazol- Treated Seeds on Physiological Response of Festuca arundinacea L. Master and Lolium perenne L. Barrage , EN , Journal of Biological and Environmental Sciences , Volume ( 5 ) , 2011-6, Pages 77-85
 65. Ali Tehranifar , Zahra Karimian , Effect of Essential Oils, Ethanol and Methanol to Extend the Vase-life of Carnation (Dianthus caryophyllus L.) Flowers , EN , Journal of Biological and Environmental Sciences , Volume ( 5 ) , 2011-6, Pages 91-94
 66. Ali Tehranifar , Yahya selahvarzi , Behdad Alizadeh , Effect of Different Growing Media on Growth and Development of Two Lilium (Oriental and Asiatic Hybrids) Types in Soilless Condition , EN , Acta Horticulturae , Volume ( 1 ) , 2011-6, Pages 139-142
 67. morteza mazhabi , Seyyed Hossein Neamati , Hamid Rouhani , Ali Tehranifar , Esmat Mahdikhani Moghadam , hamed kaveh , A. Rezaee , the effect of Trichoderma on pollanthes qualitative and quantitative properties , EN , Journal of Animal and Plant Sciences , Volume ( 21 ) , 2011-6, Pages 617-621
 68. morteza mazhabi , Seyyed Hossein Neamati , Hamid Rouhani , Ali Tehranifar , Esmat Mahdikhani Moghadam , hamed kaveh , How may Trichoderma application affect vegatative and qualitative traits in tulip ( Darwin hybride) cultivar , EN , Journal of Biological and Environmental Sciences , Volume ( 5 ) , 2011-6, Pages 177-182
 69. Ali Tehranifar , Askar Ghani , Salman Shooshtarian , MAHDI BOGHRATI , Comparative Study of Ornamental Potential of Six Achillea Species From Iran , EN , South Western Journal of Horticulture, Biology and Environment , Volume ( 2 ) , 2011-6, Pages 139-155
 70. Mahdiyeh Kharrazi , Ali Tehranifar , Seyyed Hossein Neamati , Abdolreza Bagheri , ahmad sharifi sharif abad , In Vitro Culture of Carnation (Dianthus caryophyllus L.) Focusing on the Problem of Vitrification , EN , Journal of Biological and Environmental Sciences , Volume ( 5 ) , 2011-3, Pages 1-6
 71. Mahsa Shahrokhi , Ali Tehranifar , Haneie Hadizadeh , Yahya selahvarzi , Turfgrass Seedling Height and Quality in Paclobutrazol- Treated Seeds of Lolium perenne L. Barrage and Festuca arundinacea L. Master , EN , Journal of Biological and Environmental Sciences , Volume ( 4 ) , 2010-12, Pages 109-115
 72. Sasan Jafarnia , - - , Abdollah Hatamzadehifar , Ali Tehranifar , Effect of Substrate and Variety on Some Important Quality and Quantity Characteristics of Strawberry Production in Vertical Hydroponics System , EN , Advances in Environmental Biology , Volume ( 3 ) , 2010-12, Pages 360-363
 73. morteza mazhabi , Seyyed Hossein Neamati , Hamid Rouhani , Ali Tehranifar , Esmat Mahdikhani Moghadam , hamed kaveh , Does Trichoderma harzianum really increase growth parameters in plants , EN , Research Journal of Biological Sciences , Volume ( 5 ) , 2010-11, Pages 739-744
 74. Ali Tehranifar , mehdi zarei mohamadabad , Behnam Esfandiyari , zahra nemati , Physicochemical Properties and Antioxidant Activities of Pomegranate Fruit (Punica granatum) of Different Cultivars Grown in Iran , EN , Horticulture, Environment, and Biotechnology , Volume ( 51 ) , 2010-10, Pages 573-579
 75. Ali Tehranifar , mehdi zarei mohamadabad , zahra nemati , Behnam Esfandiyari , محمد رضا وظیفه شناس , Investigation of physico-chemical properties and antioxidant activity of twenty Iranian pomegranate (Punica granatum L.) cultivars , EN , Scientia Horticulturae , Volume ( 126 ) , 2010-9, Pages 180-185
 76. Sasan Jafarnia , Ali Tehranifar , Abdollah Hatamzadeh , Effect of different Substrates and Varieties on Yield and Quality of Strawberry in Soilless Culture , EN , Advances in Environmental Biology , Volume ( 4 ) , 2010-9, Pages 325-328
 77. Mahnaz Kiani Fariz , - - , Ali Tehranifar , Farshid Memariani , Conservation of Colutea gifana, a rare and potential ornamental species, using in vitro method , EN , Journal of Cell and Molecular Research , Volume ( 2 ) , 2010-3, Pages 81-85
 78. saeed mahmoudi tabar , Ali Tehranifar , Gholam Hossein Davarynejad , Seyyed Hossein Neamati , H. R. Zabihi , Aril Paleness, New Physiological Disorder in Pomegranate Fruit (Punica granatum): Physical and Chemical Changes during Exposure of Fruit Disorder , EN , Horticulture, Environment, and Biotechnology , Volume ( 4 ) , 2009-8, Pages 300-307
 79. Ali Tehranifar , salma jamalian nasrabadi , عنایت ا... تفضلی , Gholam Hossein Davarynejad , سعید عشقی , Interaction Effects of Paclobutrazol and Salinity on Photosynthesis and Vegetative Growth of Strawberry Plants , EN , Acta Horticulturae , Volume ( 842 ) , 2009-8, Pages 821-824
 80. salma jamalian nasrabadi , Ali Tehranifar , عنایت ا...تفضلی , سعید عشقی , Gholam Hossein Davarynejad , Paclobutrazol Can Reduce the Negative Effects of Salinity on Reproductive Growth, Yield and Fruit Quality of Strawberry Plants , EN , Acta Horticulturae , Volume ( 842 ) , 2009-8, Pages 825-828
 81. Ali Tehranifar , saeed mahmoudi tabar , foliar application of potassium and bron during pomegranate (punica granatum) fruit development can improve fruit quality , EN , Horticulture, Environment, and Biotechnology , Volume ( 3 ) , 2009-7, Pages 1-6
 82. Seyyed Hossein Neamati , Zahra Karimian , Ali Tehranifar , Amir Lakzian , Navid Vahdati Mashhadian , Investigation of Some Effective factorson Yield TraitsPepini (Solanum maricatum) as a New Vegetable in Iran , EN , Pakistan Journal of Biological Sciences , Volume ( 12 ) , 2009-1, Pages 492-497
 83. salma jamalian nasrabadi , Ali Tehranifar , عنایت ا.. تفضلی , سعید عشقی , Gholam Hossein Davarynejad , Paclobutrazol application ameliolates the negative effect of salt stress on reproductive growth, yield, and fruit quality of strawberry plants , EN , Horticulture, Environment, and Biotechnology , Volume ( 49 ) , 2008-12, Pages 1-6
 84. Ehsan Davarynejad , Ali Tehranifar , zainab ghayoor , Gholam Hossein Davarynejad , Effect of Different Pre-harvest Conditions on the Post-harvest Keeping , EN , Acta Horticulturae , Volume ( 804 ) , 2008-12, Pages 205-208
 85. mehran asfanani , Gholam Hossein Davarynejad , Ali Tehranifar , EFFECTS OF PRE-HARVEST CALCIUM FERTILIZATION ON , EN , Acta Horticulturae , Volume ( 804 ) , 2008-12, Pages 217-221
 86. mehran asfanani , Gholam Hossein Davarynejad , Ali Tehranifar , Hossein Arouiee , Spraying of Sucrose on the Greenhouse-Grown Rose and Its Effects on , EN , Acta Horticulturae , 2008-9, Pages 209-214
 87. مهسا شاهرخی , عنایت ا.. تفضلی , سعید عشقی , Ali Tehranifar , Interaction of Foliar Application of Paclobutrazol and Manganese Sulfate on Vegetative and Reproductive Growth of Strawberry cv. Paros , EN , Advances in Natural and Applied Sciences , Volume ( 2 ) , 2008-9, Pages 21-26
 88. - - , Ali Tehranifar , علی نیکبخت , محسن کافی , RESEARCH AND CURRENT PROFILE OF IRANIAN PRODUCTION OF DAMASK ROSE (ROSA DAMASCENEA MILL.) , EN , Acta Horticulturae , Volume ( 769 ) , 2008-8, Pages 449-455
 89. salma jamalian nasrabadi , عنایت ا... تفضلی , Ali Tehranifar , سعید عشقی , غلامحسین داوری نژاد , The Effects of Paclobutrazol on Fruit Yield, Leaf Mineral Elements and Proline Content of Strawberry cv. Selva under Saline Condition , EN , American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science , Volume ( 3 ) , 2008-2, Pages 118-123
 90. Ali Tehranifar , mojtaba poostchi , Hossein Arouiee , Seyyed Hossein Neamati , Effects of Seven substrates on Qualitative and Quantitative Characteristics of Three Strawberry , EN , Acta Horticulturae , 2007-2, Pages 485-488
 91. - - , Ali Tehranifar , نادری , احمد خلیقی , Somaclonal variation induced De novo leaf chimeric mutants during In vitro propagation of African violet( Saintpaulia ionantha Wendl , EN , Acta Horticulturae , 2006-3, Pages 337-337
 92. Ali Tehranifar , strawberry growing in iran , EN , Acta Horticulturae , 2001-12